Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(65
„het algemeen zoo gewichtige kunst als een paria behandeld.
^Zij wordt eenvoudig vergeten, en al het andere schijnt van
„meer gewicht te zijn."
Van meer dan eene zijde werden dergelijke klachten
gehoord over het verval der zangkunst en werd er tevens
op gewezen, dat een Staatsexamen in dit vak een nood-
zakelijk vereischte is, om te verhoeden, dat dit onderwijs
in onbevoegde handen komt. Een en ander is oorzaak
geweest, dat de M. t. b. d. T. sinds eenige jaren handen
aan liet werk geslagen heeft, om in die leemte te voorzien.
Ook in de hoofdstad van ons land heeft de „V. V. V." (ver-
eeniging tot bevordering van den volkszang) in den laatsten
tijd in dit opzicht veel goeds gedaan. Zij verstrekt aan knapen
en meisjes van 12 tot 17 jaar voortgezet zangonderwijs.
Zulk eene opleiding en toepassing van het vroeger
geleerde kan niet anders dan tot zegen zijn voor den tijd,
wanneer zoodanig ontwikkelde scholieren zangers en zange-
ressen zijn geworden, en vele zangvereenigingen, wier
bestaan thans zelden lang verzekerd is, zouden zich dan
zonder twijfel in een krachtigen bloei verheugen.
Wil men dus het volksgezang verheffen, dan is voort-
gezet zangonderwijs een der beste middelen. Beginnen wij
dan met de jeugd, om met de jongelingschap voort te gaan,
en liefde voor en waardeering van de schoone zangkunst
zal in de plaats komen van onverschilligheid. Hopen we
daarbij, dat werkelijk goede liederen met Nederlandsche
woorden onze zanglitteratuur mogen verrijken.
Dichters en componisten vinden op dit gebied nog veel
braak liggen. Mocht het hun gelukken het volkslied in zijne
eere te herstellen.