Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(64
O
te moeten geven? Zelden hoort men het volk zingen bij
hun werk, in de fabriek of op het veld, of vandaar huis-
waarts keerende. Alleen Jan-maat maakt een gunstige uit-
zondering. In het want of aan de gangspil klinkt menig
lied. Ook de kazerne is dikwijls getuige van krijgsmanslie-
deren. Doch in het huisgezin zingt niemand meer dan
moeder bij de wieg; en heft men hier of daar wel eens een
volkslied aan, spoedig hapert het. Meer dan een paar regels
kent men er niet van.
Pogingen om het volkslied uit zijn verval op te heffen zijn
reeds door Heije aangewend en in den laatsten tijd door Suringa,
Jb. Kwast, E. Hol, Clockener Brousson en D. de Lange.
Wat baten nu al onze, met zorg bestudeerde liederen,
wanneer zij buiten de school zelden meer gehoord worden?
Het ware alzoo wenschelijk, dat alom de leerlingen na vol-
brachten schooltijd in de gelegenheid werden gesteld de zang-
lessen voort te zetten, die te vroeg zijn afgebroken. Wat
ziet men meestal gebeuren? Nadat de lagere school ver-
wisseld is voor H. B. school en dergelijke, wordt de zang
geheel op den achtergrond gesteld. Bij den overvloed van
leervakken — en onze tijd eischt dit onverbiddelijk — schiet
e^ niet de minste tijd, ook buiten de schooluren, voor den
zang over. Het is dus geen wonder, dat van het geleei^de
in de lagere school zoo weinig beklijft.
„Het is aangenaam, en treurig tevens, te moeten be-
„kennen, dat overal in ons schoolwezen de grootste zorg
„bestaat voor de ontwikkeling der geestvermogens in elke
„richting, slechts in éóne niet. Deze wordt in het meeren-
„deel der scholen stiefmoederlijk behandeld. Wij bedoelen
„het onderricht in de zangkunst. Onbegrijpelijkerwijze wordt
„deze voor de ethische ontwikkeling van den mensch in