Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(60
bekendheid met het beste wat de zanglitteratuur oplevert en
liefde voor de zangkunst om haar zelfs wil. Hij dient zich
bovendien volkomen op de hoogte te stellen van den ver-
schillenden aanleg zijner leerlingen, en de gave van mede-
deelen te hebben.
Onder de muziekinstrumenten, die bij het zangonderwijs
goede diensten bewijzen en het best de menschelijke stem
kunnen vervangen, verdient de viool in de eerste plaats
genoemd te worden. Zij zingt ook en vermag, evenals de
menschelijke stem, de tonen op verschillende wijzen te
kleuren. Haar toon is doordringend en bepaalt, ook zelfs
voor eerstbeginnenden, op het nauwkeurigst elke toonhoogte
met duidelijkheid en zekerheid. Zij laat geen onzuiverheid
toe, en de geringste onreinheid van toon wordt door haar
hersteld. Met eene viool in de hand is het den onderwijzer
mogelijk eene talrijke zangklasse te beheerschen; en ten
laatste, zij kan elk oogenblik gestemd en gemakkelijk
overal heen gedragen worden.
Integendeel heeft de piano o. a. het nadeel, dart zij de
kinderstem niet nabootst en nimmer zoo zuiver is gestemd
als eene viool. Daarentegen is zij een bruikbaar instrument
bij meerstemmig gezang.
Wie geen der genoemde instrumenten bespeelt, neemt
zijn toevlucht tot de stemvork of stemfluit. Ze geeft één
of meer bepaalde tonen aan en al dient zij niet om het
gezang te begeleiden, zij kan toch bijwijlen de zuiver-
heid op de proef stellen. Zelfs de leerling kan zich het
gebruik van dit eenvoudig instrument eigen maken en den
rechten toon leeren vinden.
Onder de leermiddelen worden gerangschikt: muziekbord,
zangboeken en wandtafels.