Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
IV VOORBERICHT.
zijn, wanneer raen haar vleugelen wilde aanbinden, en het ons
niet te spoedig genoeg kon gaan. Degelijk zangonderwijs zal,
evenals het onderricht in andere kundigheden, slechts met kleine
schreden voorwaarts komen. Ook hangt in deze veel van den
onderwijzer af. Een goed onderwijzer levert, ondanks een ver-
keerde methode, nog goed werk.
Men mag voor hot minst van het zangonderwijs wel ver-
langen, dat de leerling na volbrachten schooltijd in staat zij,
voortgezet onderwijs te volgen. Het resultaat moge niet minder
wezen dan een goede grondslag, waaropkan worden voortgebouwd.
Dan eerst zal de zangmethode rijpe vruchten kannen afwerpen.
Maar dan ook dient men onvermoeide pogingen aan te wenden,
om alom volkszangscholen op te richten, waar men op den
ingeslagen weg kan voortgaan. Hoe kan het nu anders, dan
dat alles, wat in de school geleerd werd, wordt vergeten, als
men bedenkt, dat vele leerlingen reeds vroeg de school verlaten.
Juist na de schooljaren zou men met goed gevolg verder gaan
kunnen. Er wordt veel geklaagd over het verval van ons
nationaal volksgezang, en men neemt het den jongenlieden kwalijk,
dat zij hunne gading in dit opzicht op minder solide markten
zoeken. Aan wien of waaraan ligt de schuld? Daarom nog eens,
het ontbreekt ons aan herhalings- en voortgezet zangonderwijs.
In de volgende bladzijden heb ik getracht het zangonderricht
zoo te behandelen, dat zelfstandig zingen een eerste vrucht zij.
Aan het einde vindt men eenige werkjes opgegeven uit de
schoolzang-litteratuur. Ieder doe daaruit naar de behoefte zijn
keuze.
J. H. LETZER.
ZiERiKZEE, Januari 1897.