Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI.
Stemwisseling i Mutatie) en Registers.
Ofschoon de leerlingen, die wij op het oog hebben, nog
weinig van stemwisseling en registers bemerken, zal het
toch nuttig zijn hen met een enkel woord opmerkzaam op
beide te maken, dewijl zij binnen korteren of längeren tijd
den leeftijd bereiken zullen, in welken zij ongetwijfeld van
nabij met genoemde onderwerpen kennis maken zullen.
Het stemorgaan is in den loop van de eerste levensjaren
aan gedurige veranderingen onderhevig. Zooals het lichaam
in grootte toeneemt, zoo wint langzamerhand de stem in
kracht. Eenige stemmen bereiken in die jaren meerdere
hoogte, andere meerdere laagte. Deze stemveranderingen
komen zoowel bij meisjes als bij jongens voor. Dit verschil
in kinderstemmen naarmate van den ouderdom is o. a.
duidelijk merkbaar bij kinderzanguitvoeringen, waar knapen
en meisjes van verschillenden leeftijd zeer uiteenloopende
zangstemmen hebben.
Op 14—16-jarigen leeftijd heeft bij beide geslachten eene
groote verandering plaats, stemwisseling (mutatie) genoemd.
Deze mutatie kan in sommige gevallen na eenige maanden
zijn afgeloopen, doch meestal duurt zij 3 — 4 jaren.