Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(53
piano en pianissimo. Bovenal zorge men, ten eerste, voor
zuiver zingen bij p. en p)p., dewijl daarbij veel neiging tot
onzuiverheid ontstaat, en ten tweede, voor eene steeds
voldoende mondopening. Onervaren zangers verkeeren me-
nigmaal in het denkbeeld, dat zij bij p. en pjj. den mond
gesloten moeten houden. Veel toon maken met weinig
kracht, ziedaar het kenmerk van eene goede school.
Aangaande de voordracht moet nog opgemerkt worden,
dat jeugdige zangers de tonen goed moeten leeren verbinden.
Het legalo zij voor hen regel. Het afstooten der tonen {staccato)
vereischt een zekeren en vasten aanslag en is voor hen een
te moeilijke opgaaf, om het dikwijls aan te wenden.
Vervolg (lor praclisclie (uTeiiin^'cii.
De behandelde onderwerpen moeten evenwel geen stoornis
brengen in de beoefening der te voren genoemde toon-
ladders en hare toepassingen. Integendeel, deze blijven
steeds de onderwerpen van nauwlettende studie.
Om den draad weder op te vatten, dien wij bijwijlen
hebben losgelaten, geven wij nu weder het woord aan de
meerstemmige oefeningen. Zij behooren, meer dan vroeger,
aan de orde te komen. De omvang der stem is grooter
geworden. Men kan reeds hoogere en lagere stemmen
duidelijk onderscheiden. Niet alle leerlingen kunnen meer
dezelfde oefeningen zingen. De kooroefeningen kunnen nu
zelfs tot de driestemmige worden uitgebreid, in afwisseling
met de tweestemmige.
Eene voortreffelijke oefening tot deze laatste geven de
drieklanken aan de hand. Theorie en practijk gaan nu