Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
(02
Een diepe ademhaling wordt bevorderd door opzettelijke
oefeningen, als daar zijn: verschillende lichaamsbewegingen,
het langzaam doen in- en uitstroomen der lucht, waarbij men
de armen achterwaarts houdt of boven het hoofd, e. m. a.
Vervolgens worden deze ademhalings-oefeningen herhaald
in vereeniging met spreken en zingen, acht gevende dat de
gesproken of gezongen zin geen stoornis ondervindt.
. Eene der beste oefeningen voor stem en adem bestaat
hierin, dat eenige der middentonen vast en zonder vor-
an dering van kracht zoo lang mogelijk worden aangehouden,
hetgeen later uitgestrekt wordt door deze tonen zacht in te
zetten, langzamerhand te doen zwellen, om dan in den-
zelfden adem geleidelijk af te nemen tot de oorspronkelijke
kracht (mezza di voce). Deze gedragen tonen vorderen veel
oefening en goeden wil. Ze behooren eigenlijk voor jeugdige
zangers nog eenigen tijd uitgesteld of met mate gebruikt te
worden, dewijl ze onder de moeilijkste zangopga ven
kunnen gerekend worden.
Daarentegen moet men zich wachten voor zingen ter-
stond na hard loopen, dansen, springen en andere ver-
moeiende lichaamsbewegingen.
Dynniiiick.
Met de aanwending der dynamiek zij men in de eerste
leerjaren, vóór de stemwisseling, niet te kwistig, vooral
niet ten opzichte van toenemende en afnemende sterkte-
graden. Over het algemeen zal men forto en fortissimo
moeten vermijden, dewijl zij te veel van de nog jeugdige
krachten vorderen. Men bepale zich meer tot mezzo for te,