Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(51
„Er bloeit een lieflijk bloempje + in onzen schoenen hof."
„'t Eenmaal uitgesproken woord vliegt gelijk een kogel
voort."
„Want Uis de kracht'"en de heerlijklieid+totin eeuwigheid."
Er zijn ook gevallen, waar de ademhahng, ondanks het
1 eesteeken, uitgesteld wordt, b. v.:
„Heer, verhoor mijn bede;
„Eindlijk, na des winters plagen;
„Ziet, daar zinkt de zon ter neder,
„O, hoe heerlijk is 't daar buiten;
„Trouw, u wijd ik mijne zangen.
Als uitzondering geldt, dat vóór noten van langen duur
en groepen noten op één woord of lettei'greep opnieuw adem
gehaald wordt.
Elk voorkomend geval te formuleeren is niet mogelijk.
Men regele zich (>n naar den tekst èn naar de muziek.
Het behoeft nauwelijks gezegd te worden, dat de zwijg-
teekens de aangewezen plaatsen voor de ademhaling zijn.
Veelal wijzen de componisten de juiste plaats voor
ademhaling door een bijzonder teeken aan, hetwelk een
goede gewoonte is. Zij verschaft op gemakkelijke wijs het
middel voor eene vloeiende voordracht en voorkomt de
fouten van onsamenhangend gezang.
Men onderscheidt een heele of volle ademhaling van
een halve. Deze beide moeten elkaar geregeld afwisselen,
en na een volle moeten een of meer halve ademhalingen
volgen. Door telkens diep adem te halen, d. i. de eene
volle ademhaling op de andere te laten volgen, ontstaat
afmatting en ademloosheid. Ademhalingen zijn te ver-
gelijken met de punten en komma's bij het lezen, en
van de laatste worden er meer geplaatst dan van de eerste.