Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(50
Reeds vroeg moet den leerling daarin liet rechte spoor
gewezen worden en moet men van hem verlangen, dat hij
op bepaalde plaatsen moet ademhalen en dat, als het op
andere, ongeschikte plaatsen geschiedt, de muzikale zin uit
zijn verband is gerukt. Tevens zorge men, dat die zin voor
den aanvanger niet te lang zij, en er niet meer van den adem
gevergd wordt dan hem mogelijk is. De woorden kunnen,
wel is waar, somtijds moeilijkheden opleveren. De muzikale
zin is niet altijd in overeenstemming met den zin der
woorden — wat op zichzelf wel af te keuren is, doch
waarmee men toch rekening houden moet — öf ze is
te lang om in eenen adem afgedaan te worden. In
zulke gevallen zal de leermeester den besten weg behooren
te wijzen.
Eenige algemeene regels mogen hier eene plaats vinden.
Men maakt geen scheiding tusschen de lettergrepen van
een woord en houdt^ zoo veel mogelijk, den geheelen zin,
of de woorden, die noodzakelijk bij elkander behooren, ver-
bonden, gelijk men doet bij het spreken. Over 't al-
gemeen zal de ademhaling zich moeten richten naar de
interpunctie, b. v.:
„Bloemen bloeien, + vogels zingen."
„De lucht wordt zoel, + het ijs smelt weg."
„Ik heb u lief, + mijn vaderland."
„Wat God doet, + dat is welgedaan."
Is de zin te lang, dan kiest men een geschikte plaats
om adem te halen , b. v.:
„Daar loopt door 't gehucht + een wonder gerucht."
„'t Waar geluk is niet gelegen + in des voorspoeds
zonneschijn."
„Door 't loover glinstert + het avondgoud."