Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
{'i

Ii-

V/
V
, 1
48
hebben, de meest gemakkeUjke. Ze worden op de volgende
wijze gezongen
aai = a.....aai, niet aa . .
au = « .
OU — a .
ooi — 00.
ceu — ee.
oei ~ oe.
ieu — ie .
ld — a .
. O .
au,
OU,
ooi,
eeu,
oei,
ieu,
ui.
a
0
00
ee
oe
ie
i.
it.
u.
i.
u.
i.
II.
ei, ij = a.....ei, a.....ij.
Slechts door aanhoudende oefening komt men de moeielijk-
heden hierin te boven. Een goede behandeling der twee-
klanken is een toetssteen voor den geoefenden zanger.
Aflciiilialiiig.
De lucht, door inademing in de longen gebracht, is de
natuurlijke beweegkracht, die bij de uitademing den toon
voortbrengt. De juiste behandeling van den adem is van
2eer veel belang voor een goed gezang. Zij is een der fon-
damenten van de zangkunst en tevens een der moeilijkste
zaken, waarmede een zanger te kampen heeft. Eene van
nature schoone stem kan nimmer tot haar recht komen, als
de zanger niet weet, waar en hoe hij de ademhaling ge-
bruiken moet. Hetzij men spreekt, hetzij men zingt, in- en
uitademing gaan altijd voort, doch het laatste vordert, dat
men eenige regelen in acht neemt.
Bij een goed gebruik der instroomende lucht komt
zij rustig en onhoorbaar langs den natuurlijken weg,