Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
kif
42
1 :
verwijderde tandenrijen den mond. De toon ligt derhalve in het
voorste gedeelte van den mond. De lippen moeten om de tanden
sluiten en van deze is slechts de bovenrij voor de helft zicht-
baar, terwijl de onderkaak naar beneden wordt bewogen.
Nochtans wijken genoemde monddeelen, naar gelang van
den gebezigden klinker, van dezen stand af, zooals later
blijken zal.
Wordt de tong te veel met den rug naar boven gekromd,
dan ontstaat de onaangename neustoon. Wordt daarentegen de
spits der tong te zeer omhoog gehouden, dan slaat de toon in
het achterste deel van den mond aan, en men hoort den keel-
tooti. De gehemelleloon ontstaat door een rusteloos bewegen
van de tong. Al deze gebreken kan men voorkomen door
een juiste houding van den mond en een rustige ligging
der tong.
Een goede toonvorming hangt ten nauwste samen met
een juiste uitspraak.
Hoe velen zijn er niet, die achteloos en nalatig zijn ten
opzichte van eene behoorlijke ontwikkeling der spraakorganen.
Het is daarom de taak van den ernstigen zangonderwijzer,
om voor eene zuivere en gemakkelijke uitspraak der klinkers
en medeklinkers te zorgen. Hier zal hij leerlingen ont-
moeten, die onzuivere en met bijklanken ontsierde klinkers
uitspreken; daar weder anderen, die enkele medeklinkers niet
laten hooren of gebrekkig voortbrengen; elders wederom
hen, die den mond gesloten houden en onverstaanbaar
spreken.
Geldt dit alles voor de spreektaal in den dagelijkschen
omgang, hoeveel te erger zal het zijn bij het zingen, waar
menigmaal een meerdere vlugheid, keel vaardigheid, en
scherper articulatie vereischt wordt. De uitspraak bij den