Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(40
in hooge (tenor) en lage (bas). Elk dezer stemmen heeft
haar bijzonderen klank (timbre), omvang en grenzen.
Dientengevolge kan de eene niet door de andere worden
vervangen; m. a. w. men moet van een sopraan en een
tenor geen diepte, van alt en bas geen hoogte verlangen.
Gemengde koorzangen kunnen alzoo niet door enkel mannen
en mannenkoren niet door vrouwenstemmen worden gezongen.
Bij gemengden zang kan aan knapen en meisjes de altpartij
worden gegeven. Jeugdige stemmen vóór de stemwisseling
worden tot de vrouwenstemmen gerekend, met uitzondering
der diepe alt en der hooge sopraan. Mitsdien mogen deze
stemmen niet buiten de grenzen opgevoerd worden. Zij
moeten zich liever oefenen in de middentonen, opdat deze
krachtig, klankrijk en buigzaam worden. Vele goede
en voortreffelijke stemmen zijn in de jeugd bedorven ge-
worden, omdat men meende, dat in den leerling reeds een
volwassen stem aanwezig was.
Elke der bovengenoemde stemmen beschikt over on-
geveer anderhalf octaaf. Twee octaven en meer behooren
tot de zeldzaamheden.
Gaan wij den omvang van bas en alt, en van tenor en
sopraan na, dan zullen wij bevinden, dat deze paars-
gewijze stemmen ten dezen opzichte vrij wel overeenkomen,
doch dat de mannenstemmen zich een octaaf lager be-
wegen.
Kinderstemmen zijn, zooals reeds boven gezegd is, te
rekenen tot de vrouwelijke, en hebben den omvang van
alt- en mezzo-sopraan, wier beschikbare tonen zich uit-
strekken, voor alt van g of a tot d-, voor mezzo-sopraan
van h—p. Gewoonlijk zingen kinderen met het vrouwelijke
hoofdregister.