Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(38
blz. 32), doch daar als toevallig verlaagden 7den trap, hier als
ladder-eigenen 4den trap.
Op dezelfde wijs ontstaan de ladders van bes, van es,
van as, van des enz. (qnarten-cirkel), van welke de ver-
laagde tonen, intervallen en hoofdtonen besproken en
gezongen worden, zoo noodig door een aanschouwelijk
beeld op te helderen.
De volgorde voor de practische oefeningen en liederen
kan om meergemelde redenen dezelfde blijven als reeds
boven is opgenoemd, doch die van hes en as in het beneden-
octaaf. Wanneer later de omvang der stem toeneemt,
kunnen de andere genoemde toonladders langzamerhand
gezongen worden zooals zij voorkomen, A i.:
ƒ' - r-.
(j< - g'-, enz.
Meer dan bovengenoemde toonladders te gebruiken,
achten wij nog niet noodzakelijk.
Wanneer men slechts de noodige zorg heeft besteed aan
de toonladder en de hoofdtonen, zullen kruisen en mollen
geen hinderpaal in den weg leggen. De studie van de
toonladder is de sleutel voor alle zangoefeningen. Zij geeft
den leerling gelegenheid om alle moeielijkheden van het
toontreffen te overwinnen en opent hem een veld voor alle
mogelijke stemoefeningen. Het zingen op de vocaal o
maakt het treffen der trapsgewijze intervallen en de hoofd-
tonen bovendien tot eene niet zoo moeilijke taak als het
schijnt.
Ook kan nu de kleine-terts-toonladder weder aan de
beurt komen, nl. die van a, en wel in haai' geheelen om-
vang, met verhoogden 6den en 7den trap (melodische kleine
terts-toonladder), zoowel op- als neêrgaand. Andere kleine