Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(37
volgt weldra, doch daar de omvang der stem niet tot de
hoogste en laagste tonen reikt, is een gedeelte voldoende.
Insgelijks wijdt men zijn zorgen aan de hoofdtonen. De
drieklank op den Isten trap en zijn beide omkeeringen kunnen
zeer goed worden gezongen {de tweede omkeering in het
beneden-octaaf). Eenige vragen over de intervallen worden
er tussclien gevoegd.
Vervolgens komt de toonladder van d ter sprake, haar
wording uit de ladder van g (zooals deze gevormd werd uit
die van c), haar verhoogde tonen, intervallen, hoofdtonen;
dit alles wordt eerst besproken ea vervolgens in toon ge-
bracht. Haar omvang laat toe, dat zij in haar geheel kan
gezongen worden, zelfs nog een quart naar beneden.
Nu zullen de toonladders van a, van e, van h enz.
((|uinten-cirkel) moeten volgen en uit het oogpunt van
theorie zal deze weg ook de juiste zijn, en getrouw tuin het
beginsel, dat de theorie op den voet gevolgd wordt door de
practijk, en ook ten opzichte van den omvang der zang-
stem, zal men ook de volgorde aldus moeten nemen:
de toonladder van d, van a (in het beneden-octaaf), van e en
van h (evenzoo in het beneden-octaaf).
Op deze wijs kunnen de genoemde toonladders in haar
geheel worden gezongen.
Terstond na de bespreking van een nieuw gevormde
toonladder wordt deze, zooals gezegd is, tot onderwerp van
zangoefeningen gemaakt, welke gevolgd worden door liederen
in dien toon geschreven.
De verlagingsteekens zijn eveneens het middel om nog
andere toonladders te vormen. Weder uitgaande van die
van c wordt op haar éden trap de toonladder van ƒ gebouwd,
en wij vinden dan den verlaagden 4den trap (van vroeger bekend,