Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(34
Nog blijven twee andere intervallen ter behandeling over,
de septime en de octaaf. Het komt ons evenwel wenschelijk
voor, den voorrang toe te kennen aan de octaaf, als ge-
makkelijker te treffen dan de septime. Althans, de groote
septime is een der moeilijkste voor kinderen. Septimen en
octaven kunnen op verschillende wijzen behandeld worden,
evenals met de vorige intervallen is aangewezen.
Dewijl nu de toonladder naar beide zijden is uitgebreid,
en de toonomvang is toegenomen, kunnen de twee-stem-
mige oefeningen ook over meer ruimte beschikken en daar
enkele chromatische tonen zijn behandeld, behoeft men niet
altijd in de toonladder van c te vertoeven, waardoor een
zekere eenvormigheid en eentonigheid wordt vermeden.
Onderwijl worden de oefeningen met dictaat en andere
gehooroefeningen voortgezet, zooals op blz. 28 en 29 is om-
schreven.
Het zingen van uitwendig geleerde liederen wordt van
lieverlede nagelaten. De gemaakte vorderingen stellen den
leerling in staat voortaan op eigen beenen te gaan.
Nog rest ons te spreken over den tijd, dien wij aan het
zangonderwijs wenschen te geven. Wanneer 's wekelijks twee
uren daarvoor worden afgezonderd, maar ook niet minder, dan
is dit voldoende, om de leerlingen zoo ver te brengen, dat
zij geen vreemdelingen meer zijn in de beginselen der zang-
kunst, eer zij de school verlaten. Zij zullen met vrucht het
voortgezet zangonderwijs kunnen volgen, dat hun vervolgens
in de school of daarbuiten wordt aangeboden.