Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(33
steld en, van den 6den trap uitgaande, door voor- en nazingen
het eigendom van den leerling wordt. Ook deze toon brengt
ons-van zelf in eene andere toonladder, ofschoon het de be-
doeling niet is, de beide genoemde toonladders in hun gan-
schen omvang te gebruiken. Hare hoogste tonen liggen
nog buiten het bereik.
Nu volgen de intervallen 1 — 4 en 1 — 6 (quarten en
sexten). Zij worden gevonden door eerst alle tusschenlig-
gende tonen meê te zingen, daarna weg te laten. Ook op
deze wijs: voor de quarten 1 — 3 — 4; 1 — 2—4; en 4 — 3—1;
4-2-1. Voor de sexten 1-3-5-6; 1-2-4 -6, enz.
Naar beneden op soortgelijke wijs.
Vóór de beoefening dezer intervallen wordt de toonladder
met nog één toon uitgebreid, zoowel naar boven als naar
beneden, waardoor de stemmenomvang gelegenheid vindt
zijn grenzen uit te zetten, n.l. tot e^ en tot u van het
klein-octaaf.
De vei-deeling van één tijdseenheid in 3 deelen (triolen)
vinde nu ook eene plaats.
Gewoonlijk wordt de jeugdige zanger vrij lang, eigenlijk te
lang, bezig gehouden met de groote-terts-toonladder, eer de
kleine-terts-toonladder onder zijne aandacht gebracht wordt.
Niet alleen zal het groote onderscheid tusschen beide hem
treffen, maar daardoor ook het getal tonen met een vermeer-
derd worden, n. 1. de inleidende toon tot den grondtoon, welke
door middel van een verhooging wordt gevormd. De verhoogde
zesde toon (bij de opklimming) blijve vooralsnog buiten spel.
Uit het gezegde valt op te maken, dat bedoeld wordt de
paralel kleine-t-toonl. van c groote-terts, n.l. de kl-t-toonl.
van a. Zij levert het materiaal voor nieuwe zangoefeningen.
3