Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m.
it
It

32
van 3/8 voor de helft uitgewischt, en dan blijkt het, dat
6/8 = 2x3/8 is. *) Maat- en zangoefeningen worden met deze
gehouden. Eenige moeilijkheden zullen zich bij 3/8 en 6/8 voor-
I .i
I . I. r
en
I . I
doen, n. 1. de verbindingen
Eer we verder kunnen gaan, zal het noodig zijn de
toonladder uit te breiden, en wel één toon naar boven en
één naar beneden, hetwelk door bijvoeging van twee trappen
aan de ladderteekening opgehelderd wordt.
Het zingen dezer nieuwe tonen behoeft weinig moeite te
kosten, als men bedenkt, dat de trappen 8 en 9 eene her-
haling zijn van 1 en 2. Wanneer n.l. de onderwijzer den
Ssten en 9den trap zingt, terwijl de leerlingen dit doen met
1 en 2, dan zullen zij de overeenkomst duidelijk hooren, en
kunnen zij nu even goed 8 en 9 als 1 en 2 zingen. Met
den nieuwen toon naar beneden handele men desgelijks.
Het is ook nu de geschikte tijd geworden, om een begin
te maken met een verhoogden toon, en wij kiezen daartoe als
eersten den verhoogden 4den trap. Zij wordt aanschouwelijk
voorgesteld door een gestippelde lijn op de ladder. Door
voor- en nazingen, van den oden trap uitgaande, zal de leer-
ling spoedig dien toon meester zijn.
De leerstof wordt door doeltreffende oefeningen met ge-
bruikmaking van de nieuwe tonen aanmerkelijk uit-
gebreid, want de verhoogde 4de trap is ongemerkt de
inleiding tot een nieuwe toonladder.
Nog een andere nieuwe toon komt op het tapijt, n.l. de
verlaagde 7de trap, die ook weder zichtbaar wordt voorge-
') Letzer en Bouman, Pract. muziek-opgaven. Op blz. lit en 20 vindt men
zoodanige opgaven.