Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(28
(Ieren in koor gezongen, doch geven tevens voor twee
enkele stemmen gelegenheid om de krachten te meten.
Het afschrijven van noten naar een opgegeven voor-
beeld is ten zeerste aan te bevelen. Het maakt hen ver-
trouwd met de geheimen der muzikale schrijftaal, strekt tot
beter begrip van hare Orthographie en is een middel om
den tijdduur van elke noot nauwkeurig te leeren kennen.
Zij verdoelen n.l. het aantal tellen van elke maat over de
noten. Tevens is het een goede bezigheid voor leerlingen,
wier gehoor niet toelaat, dat zij aan de practische zang-
oefeningen deelnemen. *)
Nog een andere zaak verdient onze aandacht ten volle,
n.l. het muziek-dictaat. Aanvankelijk zal, wel is waar, de
moeite niet gering, en zullen de resultaten niet schitterend
zijn, doch men geve den moed niet op en denke: een ander-
maal beter. Op de volgende wijze kan dit onderwerp be-
handeld worden. Men kieze een zeer eenvoudig liedje,
liefst een, dat vroeger van buiten is geleerd, en slechts een
geringen omvang van tonen heeft, late het eerst de woorden
neerschrijven, bepale de maatverdeeling en zinge het voor,
deel voor deel, daarbij de maat duidelijk slaande. Om den
leerling behulpzaam te zijn, wordt de naam van de eerste
noot genoemd. Ook een der reeds beoefende zangoefeningen
kan voor dictaat dienen. Men zinge deze laatste met den
klank a of op de lettergrepen la of ta. Later kan een geheel
nieuw nommer voor dit doel worden gekozen.
•) Men r.Tadpleg() hier: Practische inuziek-opgaven van J. H. Letzer en
L. 0. Bouman, ide ilruk, Wz. lö eu v.v. Uitg. van S. & W. van Xooten,
Schoonhoven.