Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
klank a worde nu en dan afgewisseld met o en ?(, evenals
met e en, i. Wij komen later hierop terug.
Het is opmerkenswaardig, dat bij de zingende menigte
spontane openbaringen voor harmonie zich vertoonen. Men
hoort vaak bij het aanheffen van volks-, gezelschaps- en
kerkliederen de neiging om eene — in den volksmond
eigenaardig genoemde — tweede stem bij het gezang te
voegen. Het is, alsof men gevoelt, dat ééne stem niet
voldoende is, en de behoefte om het gezang op te sieren,
spreekt zich uit in het zoogenaamde „secondeeren".
Dien aandrang bij jeugdige zangers te bevorderen en te
leiden zal voor hen een nieuwe bron van genot worden,
en tevens een middel zijn om zelfstandig zingen aan te
kweeken. Natuurlijk kan bij den aanvang alleen maar
sprake zijn van twee stemmen en deze zullen op de meest
eenvoudige wijze tot elkander moeten staan. De hoofd-
tonen geven daartoe gereede aanleiding. Tertsen- en
sextengangen zullen het best voldoen, ofschoon, met
het oog op de gemaakte vorderingen, de leerstof niet uit-
gebreid kan zijn, wil men niet in eindelooze eenvormigheid
vervallen.
De beoefening geschiede op de volgende wijzen: «. Alle
leerlingen zingen de eene partij, de onderwijzer de andere,
en omgekeerd; b. de eene helft der leerlingen zingt de
boven-, de andere de benedenstem, vooraf elke stem afzon-
derlijk, daarna te zamen; c. die de eerste partij hebben
gezongen, zingen straks de tweede en omgekeerd.
In eenvoudige tweestemmige canons vindt men een
uitstekende inleiding tot het tweestemmig gezang.
Meestal worden deze tweestemmige oefeningen en lie-