Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(26
Eerst veel later zal de tijd gekomen zijn om hem met
de meer gebruikelijke wijze van maatslaan bekend en ver-
trouwd te maken.
Het tempo worde niet te vlug genomen, doch ook niet
slepend. Wanneer de vaardigheid grooter is geworden, zal
bij wijlen een vlugger tempo wenschelijk zijn.
Door aanhoudende oefening worden de tonen met de
telkens wederkeerende notennamen zoozeer met elkaar
vereenzelvigd, dat liet moeielijk valt teeken en zaak te
scheiden. Tot bevordering van de vaardigheid in den zang,
benevens voor de toonvorming, heeft het zingen op deze
namen zijn goede zijde. Maar de zanger moet ook de
jfV; kunst leeren om in tonen te denken, zonder aan deze een
bepaalden naam te geven. Een voortreffelijk middel om
tonen te leeren treffen, onafhankelijk van de geijkte noten-
benamingen, vindt men in het zingen op een zelfden
klinker (vocaal). Deze wijs van zingen (vocaliseeren ge-
noemd) worde, in afwisseling met de gewone solmisatie,
menigmaal in toepassing gebracht, in den beginne met
eenige eenvoudige oefeningen.
Dit vocaliseeren, dat werkelijk te weinig gedaan
wordt, is tevens een goede voorbereiding voor het dictaat,
; waarop wij straks zullen terugkomen. Nu kan men
; alvast van den leerling verlangen, dat hij een heelen
of halven toon hooger of lager zal zingen dan een reeds
- gehoorden.
De klank « is als 't ware de aangewezen vocaal. Zij
bevordert niet alleen eene goede mondopening, maar is
tegelijk de klinker, die voor andere klinkers een uitgangspunt
[ vormt in het belang eener schoone toonvorming. De
.J