Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(24
zuiverheid niets te wenschen overlaten en met maatslag en
schrijftaal kunnen verbonden worden.
Daarmede is de geheele toonladder behandeld, en zij
levert in haar ganschen omvang de grondstof voor een
aantal verschillende oefeningen, waaronder die met de hoofd-
tonen een voorname plaats bekleeden, zoowel deze afzonderlijk
als gemengd met alle tonen. Deze rij van 8 tonen met
hare 4 hoofdtonen maakt het fondament uit van alle verder
zangonderwijs, zooals,later blijken zal.
Voor en aleer de zangoefeningen worden voortgezet ^
moeten wij in het bijzonder den maatslag beschouwen. De
leerling heeft geleerd, dat één slag geldig is voor één maat-
deel en dat de vorm van de noot het aantal slagen bepaalt,,
dat haar toekomt, d.i. 1 slag voor J , alzoo niet meer
noten dan één voor één tel.
Nu kan men hun duidelijk aantoonen, dat één tel eigen-
lijk een tweeledige beweging uitmaakt: eene naar beneden
en eene naar boven. Er kunnen derhalve in dien eenen
tel ook twee noten gezongen worden, tegelijk met deze
twee bewegingen of onderdeelen van één slag. De leerling
zal alzoo begrijpen, dat 2 noten op 1 slag, 4 noten op 2 en
6 noten op 3 slagen kunnen komen. Om hen te doen zien,
wanneer en hoe deze onderverdeeling bedoeld wordt, schrijve
men in dit geval steeds twee aan twee noten aaneen: J J .
Deze schrijfwijze heeft ook dan zelfs geen bezwaar, wanneer
er twee woorden of lettergrepen onder staan. Zooals bekend
is, worden gewoonlijk de twee noten van dit figuur ge-
scheiden, zoodra boven elk woord of elke lettergreep één
dezer noten komt te staan. Doch voor den aanvanger in de
zangkunst is het noodzakelijk, dat hij met een oogopslag
zien kan, of er één dan wel twee noten op één slag vallen.