Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(22
zichzelf redden kan bij de zangoefeningen, heeft wortel
geschoten.
Het zingen in koor worde nu en dan afgewisseld door
kleinere of grootere groepen leerlingen te vormen, welke bij
beurten zingen. Zelfs kan aan één leerling worden opgedragen
iets te zingen. In eene talrijke zangklasse zijn altijd vlugge
en achterlijke leerlingen. De laatsten moet men niet uit
het oog verliezen, integendeel, zij moeten de voorwerpen
van nauwlettende zorg zijn.
Aan het einde van elke zangles wordt een of meer van
buiten geleerde liederen gezongen. Vóór den aanvang brengt
het zingen van een enkel lied de leerlingen in de rechte
stemming en maakt hen opgewekt bij het volbrengen van
hun taak. Men vergete onder deze liederen vooral de volks-
liederen niet en andere, die een soort burgerrecht verkregen
hebben. Al te veel worden deze, tot schade van den volks-
zang, verwaarloosd. Er komen telkens nieuwe op het tapijt,
en de oude geraken in het vergeetboek. Laten wij de
laatste in eere houden bij jong en oud.
Deze geleerde liederen geven ook wederom een middel
aan de hand tot het houden van spreekoefeningen. Meer
dan vroeger lette men op een juiste en nauwkeurige uit-
spraak van letters, woorden en zinnen. Vooral zij het
streven naar een goeden toon, opdat b.v. de e niet klinke
als i, de o niet als au, e. m. a. Twee-klanken behoeven een
bijzondere oefening, welke tot later kan worden uitgesteld.*)
Zal zoo de jeugdige zanger leeren zich ook bij het
zingen verstaanbaar uit te drukken, dan zullen zangers en
hoorders beiden meer genot smaken.
*) Eldar, Spreken en Zingen, Tiel, D. Mys.