Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(20
De volgende leergang worde daarbij gehouden:
1°. noten lezen met maatslag.
2°. „ zingen „
3". woorden lezen „ „
4». „ zingen „
Is het zangonderwijs tot dusver bepaald geweest tot
toontreffen en maatslag, elk afzonderlijk en daarna ver-
eenigd, thans zullen wij overgaan tot de muzikale schrijf-
taal: het notenschrift. De leerling is door het voorgaande vol-
doende voorbereid, om, na kennismaking met genoemde schrijf-
taal, de zangoefeningen voortaan aan deze vast te knoopen.
De moeilijkheden, aan het lezen van het notenschrift
verbonden, zijn spoedig overwonnen. Het is toch bekend,
dat deze schrijftaal tegelijk toonhoogte en tijdduur, zoowel
der noten als der zwijgteekens, bepaalt. De onderwijzer
schrijft de vroeger geleerde noten op den notenbalk, met
waarden van 1, 2, 3 of 4 slagen, zet de notennamen er
onder, (welke namen na eenigen tijd worden weggelaten)
en na bespreking en beschouwing der lijnen en noten, van
welke laatste de juiste plaats genoemd wordt, moeten deze
in de maat gelezen worden. Hij wijst hun vervolgens, hoe
het tellen in 2, 3 en 4 slagen door maatstrepen wordt
aangeduid en zichtbaar voorgesteld. Het bepalen der maat-
soort door de gebruikelijke breuk is vooralsnog overbodig.
De leerlingen zullen op de desbetreffende vragen nimmer
het antwoord schuldig blijven.
Bij elke zangoefening met noten worde vooraf gevraagd,
in welke maatsoort geteld wordt. Daarop worden de
maatdeelen op deze wijze geteld:
zingen
op den Isten slag lezen ^^g^^Q wij;