Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(19
Meer dan één noot van 4 tellen achtereen te laten zingen,
zou te veel vermoeien. Men neme liever noten van 1, 2
of 3 tellen, aangevuld met de noodige rusten. De verdee-
ling van noten en rasten wordt door vraag en antwoord
opgehelderd. De onderwflzer zal nu en dan zelf meê
moeten tellen om volkomen gelijkmatigheid te verkrijgen,
en tevens zal hij bemerken, dat de maatslag in drieën
den leerlingen meer moeite kost dan de evene maatslag.
Ook worde nauwkeurig hierop gelet, of allen wel
geregeld meetellen. Sommigen van hen zijn geneigd, bij de
slagen, waar gerust wordt, de hand stil te houden. Het
maatslaan moet overigens, behoudens enkele uitzonderingen,
geheel aan de leerlingen worden overgelaten.
Voorts moeten zij opmerkzaam gemaakt worden, dat
vooreerst alles, wat met noten wordt gezongen, in den
maatslag van 2, 3 of 4 geteld zal worden; dat i eigenlijk
2 X 2 is, en derhalve de maat van 2 tot grondslag heeft.
Na afloop van deze maat- en zangoefeningen zullen we
een proef nemen met een woord van 3 of meer lettergrepen,
een korten zin of deel van een zin onder eenige noten te
plaatsen, en deze met de woorden te zingen. Vooraf worde
bepaald hoeveel slagen elke noot (woord) ontvangen zal.
Tot voorbeeld diene het volgende:
8 2
va - der
mor - gen
Ne - der
3
1
land.
lied.
land.
5 4 3
3 5 4 3
mijn va - der - laud,
het mor - gen - lied.
0 Ne - der - land.
3 2 1
Ik heb u lief, mijn vaderland.
Dit voorbeeld kan gemakkelijk met soortgelijke worden
vermeerderd.
*