Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(16
Wellicht zal men meenen, dat dit een lange weg is.
Het zij zoo, maar aan het einde zal men toch zeggen, dat
het kind weet, wat het doet, m. a. w. dat het geleerd heeft
zich zeiven te helpen.
Beginnen wij derhalve met het toon-treffen, doch weinige
tegelijk en vergeten we niet, dat vóór- en nazingen het
eerste begin is. We nemen dan aanvankelijk slechts drie
tonen van de c-toonladder. (De keuze der noten-benamingen
zal hier geen onderwerp van behandeling uitmaken.) De
Guidonische lettergrepen achten wij voor een goede toon-
vorming beter dan andere namen. Van aanschouwing uit-
gaande, teekent de onderwijzer eene ladder met drie trappen,
bij welke hij de noten-namen plaatst en maakt den leerling
opmerkzaam dat. elke volgende toon hooger staat dan de
vorige, dat de tonen klimmen en dalen evenals de trappen
eener ladder. Jlij zingt ze nu voor, op en neer, en merkt
op dat wij, zingende, ook klimmen en dalen. Voor het
oogenblik is het nog onnoodig te zeggen: deze toon is een
toon hooger of lager dan de vorige (liever spreken wij van
trappen). Doch laten we ons nu nog vergenoegen met het
doen, minder nog met weten. Nu volgt het nazingen, in
geregelde opvolging, naar boven en naar beneden. Al
wijzende bij de toontrappen, zingen de leerlingen vervolgens
de drie tonen in verschillende richtingen, zoo lang, dat ze
niet meer uit het geheugen gaan. Ook kan reeds een begin
worden gemaakt met de terts.
Na voldoende oefeningen worden deze drie tonen uit-
gebreid, de ladder wordt verlengd tot 5 trappen, de nieuwe
worden er bijgevoegd en men handelt weder als te voren.
Dit vermeerderd aantal tonen verschaft een groote menigte
nieuwe oefeningen, hoewel nog slechts met seconde-intervallen.