Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
III.
Elementair Zangonderwijs.
Heeft de leerling den ouderdom van 7 ä 8 jaar bereikt,
dan achten wij den tijd gekomen om een begin te maken
met elementair zangonderwijs. Doch het gaat niet aan, den
leerling aanstonds eenige noten, hoe eenvoudig ook samen-
gesteld, onder de oogen te leggen en te zeggen: nu zullen
wij dit zingen. Om eene vergelijking te maken: wie zal,
ofschoon hij weet dat het kind wel spreken kan, dit een
leesboek geven en verlangen dat het lezen zal; het kind,
dat nog niet eens met de letterteekens vertrouwd is; en
nochtans, hoe zal het de woorden en letters noemen, als het
die niet eerst heeft hooren noemen? Ook het zingen is
aanvankelijk een nagebootste kunst, maar het kan, even-
als het lezen, door onderwijs een zelfstandige en zich-
zelfbewuste kunst worden.
Om nu de kunst van zingen tot zelfstandigheid te leiden,
moet de leerstof verdeeld worden in drie onderdeelen: tonen
treffen, maatslag en muzikale schrijftaal. Deze drie zaken
zullen wij afzonderlijk ter hand nemen en daarna ver-
eenigen, en wel zoo, dat eerst treffen en maatslag worden
verbonden en vervolgens deze beide met de schrijftaal.