Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
"i
(12
Het is hier de plaats om te wijzen op een hinderlijke
gewoonte, n.l. het zingen in een octaaf lager. Niets Is zoo
onaangenaam te hooren als een schaar zingende kinderen,
onder welke zich eenige jonge bassen bevinden. Vanwaar
dit verschijnsel? De reden ligt voor de hand: de tonen
gaan te hoog, of er wordt te hoog ingezet en de kinderen
kunnen niet meezingen dan op straks genoemde wijze. Het
kan ook daardoor komen, dat het stemgeluid van den onder-
wijzer te zwaar is, en te weinig in overeenstemming met
dat van het kind. Een goed middel, om dit laag zingen te
herstellen, is, de meisjes eerst alleen te laten zingen en
daarna met de zoogenaamde bassen. Het stemgeluid der
meisjes zal doorgaans hunne ooren beter bereiken dan een
mannenstem.
Voorts moet nauwkeurig toegezien worden op de
houding van het lichaam bij het zingen en op de mond-
opening.
Een staande houding is te verkiezen boven een zittende,
met dien verstande, dat zij niet te lang dure en bij
tusschenpoozen door zitten vervangen wordt. In dien stand
moet het hoofd niet naar beneden zakken, de voeten moeten
gesloten zijn, de borst naar voren en de buik een weinig
ingetrokken worden, terwijl de handen los en ongedwongen
langs het lichaam hangen. De oogen moeten op den onder-
wijzer zijn gericht. Leer- of zangboeken worden hun nog
niet in de handen gegeven, waardoor de aandacht zou
kunnen afgetrokken worden. Later, als een notenblad in de
handen wordt gegeven, moet dit niet laag gehouden
worden, doch zoo, dat de oogen er over heen gericht zijn.
Moeten de leerlingen in de schoolbanken blijven zitten, dan
sta men niet toe, dat het hoofd voorover hangt en de borst