Boekgegevens
Titel: Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Auteur: Letzer, J.H.
Uitgave: Schoonhoven: S. & W.N. van Nooten, 1897
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6125
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201287
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Methodiek van het zangonderwijs in lagere scholen en zangscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ \

11.
Eerste Zangonderwijs op de Lagere School.
Volgens de Wet op het lager onderwijs is „zingen" een
verplicht leervak. Doch met het oog op den ouderdom der
leerlingen zal genoemd onderwijs aanvankelijk, met name
in de aanvangsklasse, bepaald moeten blijven tot het gehoor-
zingen. Op hun vijfde of zesde jaar worden kinderen op de
lagere school toegelaten. Sluit deze zich aan bij de bewaar-
school, dan zal het daar ontvangen zangonderwijs hier
kunnen worden voortgezet. Bezoeken de kinderen voor het
eerst eene school, in casu de lagere, en moet met zang nog
een aanvang gemaakt worden, dan dient men den leergang
te volgen, reeds boven behandeld. Wel wordt de leerstof uitge-
breid en de eischen worden een weinig hooger gesteld, doch
met inachtneming van de wenken, vroeger gegeven.
Eenige opmerkingen dienaangaande vinden hier nog eene
plaats. De omvang der tonen, hoewel nog gering, neemt
toe, maar mag niet grooter zijn dan 8 of 10 tonen. De
spreekoefeningen worden vlijtig voortgezet en opzettelijke
oefeningen voor het uitspreken van enkele letters gehouden.
De woorden worden verklaard waar zulks noodig is, inhoud
en beteekenis van den zin uiteen gelegd, zoodat de kinderen