Boekgegevens
Titel: Proeve van Platamsterdamsch
Auteur: Lennep, J. van; Halbertsma, J.H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6081
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201273
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Dialecten, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Proeve van Platamsterdamsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
zij in de zamcnspraak ruw en onwelvoegelijk vin-
den , voor mijne rekening. Ik heb het uitgelokt :
ik alleen moet er voor boeten. Zoo ben ik , Le-
zers ! Ik moet anderen de eer Jaten om smaak
te vinden in de taal der zakkerollers en ligtekooi-
jen van Parijs, voor wier schoonheden ik gansch
ongevoelig ben. Ik houd meer van die platte
taal, vraarin dc bevelen gegeven, overgebragt
en ontvangen vrerden, toen onze kanonnen Neêr-
lands magt en glorie over den oceaan uitdonder-
den , bet zij bij het verbranden van den Royal
Charles op de rivier van Chatham , het zij in den
^lerdaagschen zeeslag, het zij in zoo vele waterge-
vechten, waarbij de Jantjes van Amsterdam of de
Friesche tsirlen den vlag van de mast der vijande-
lijke schepen stroken. Ik weet, ik belijd openlijk,
dat ik mij daarmede zwaar tegen den tijdgeest
bezondigd heb , en ik buig demoedig het schuldige
hoofd om de berisping en den hoon te ontvangen,
welke ik meer dan verdiend heb.
J. If. IIalbertsma.
Deyea'Teh den 8 December
1844.