Boekgegevens
Titel: Proeve van Platamsterdamsch
Auteur: Lennep, J. van; Halbertsma, J.H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6081
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201273
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Dialecten, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Proeve van Platamsterdamsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
zers, waarom Satcder , toen hij op het punt van
verdrinken stond , zeide , » Genacht, Sa\der ! Je
» bent ook 'n lief kind op je moeders bont-boese-
» laar geweest I"
Blz. 8. DINGSIG, akelijk, misselijk, eene
soort van wee-gevoel, waarvoor men geenen naam
weet, en hetwelk men dus met den algemeenen
naam dtngsig aanduidt , die van ding afgeleid is.
Zoo zegt men van iemand , wiens naam men zich
niet herinnert, Mijnheer dings. De Franschen
gebruiken in het dagelijksche gesprek dikwerf, Fa
dire d i^hose , zeg aan Mijnheer dings. wordt
ook gebezigd van deelen, welke de welvoegelijkheid
niet bij hunnen eigenen naam wil genoemd hebben.
Zie Kil. op dingh in de noot.
BAA.1TJE, duffelsche overbuis van eenen ma-
troos, in Friesland onderborstrok, die over het
hemd aangetrokken wordt. Dit woord is weder
buiten den regel met zijne è , die behoorde te zijn
als in het Goth. paida , rok, en het Oud-Saxische
péda. Het Grieksche woord immers is (Sxtra een
rok van vellen. Zie Pollucts Onomasticon, p. 13Ö4.
Ed. Hemsterhusii.
MUKG-PIJPEN, mergpijpen, schenkels, waar-
door hij zijne beenen verstaat; ik knielde, wil
hij zeggen.
GALLIG, Goth. galga, In de algemeene aan-
merkingen hier boven, heb ik de diastole in dit cn
andere woorden opgemerkt. De Engelschen doen
hetzelfde, maar met verandering der g in de ver-
wandte tv. J]\t zivcigen [swaïgen'] is hun swallmve,
to swallow, cn uit gaJges, gallowes, gallows» Ihre
leidt dit woord te regt af van gag}, tak van eenen
boom. Tac. Germ. XIL
BIBBEKAST , ligchaam, ook ribbezak genoemd.
PITJALLING, als ik mij niet bedrieg, in het
Maleisch of Javaansch een vaartuig.
'mm