Boekgegevens
Titel: Proeve van Platamsterdamsch
Auteur: Lennep, J. van; Halbertsma, J.H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6081
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201273
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Dialecten, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Proeve van Platamsterdamsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
schoon te zwabberen of vegen , onderscheiden van
lappen aan liet einde van een* stok gebonden , en
stokdweil genoemd. Zwabber-kapitein is hij , die
meester van den zwabber is, d. i. de aanveger
van de vuiligheden op het schip*
Onze matrozen houden de Chinezen voor aan-
bidders van den duivel , wien zij dagelijks allerlei
lekkere beetjes voorzetten , latende God aan eenen
kant, en zulks om reden, dat God uit zich
zeiven goed zijnde niet behoeft aangeroepen te wor-
den om hem genegen tot ons te maken, terwijl
men den duivel moet vereeren, opdat hij ons geen
kwaad doen zal. Daarom is de Chinees hier een
zwabberkapitein aan den duivel, die aan boord
des duivels het werk van scheepsjonge doet.
Dien duivel noemt de Chinees joosje , volgens on-
ze matrozen, die uit onze Oostersche bezittingen
dien naam overgebragt hebben op den duivel van
Europa, in de wandeling daarom joost genaamd.
Ieder kent de joosjes thee, den naam voor de
perelthee, de beste soort van groene thee. Schou-
ten , Voyagie na Oostindlen. p. 23. uitg. van 1775.
Blz. 7. rLÜIi>ÏGBAi^F , eertijds een hoog amb-
tenaar bij den graaf des lands, die de helling der
tollen bewaakte, cn tevens zorgde, dat niemand
zwanen hield dan met zijne toestemming. Het
scheepsvolk heeft dezen hoogen titel volgens zijn'
gewonen stijl toegepast op den varensgezel, die
voor de hoenders en de varkens van den kapitein
zorgt. Evenwel werd het woord ook elders op la-
gere bedieningen toegepast, gelijk in Overijssel op
de mannen, die bet beheer der gemeenteweide
hebben, welke men weidegrei>en noemt. In den
oorsprong beteekende dit woord ook in het algemeen ,
die een ander ten dienste staat. Het is buiten twij-
fel, dat reef het thema des woords zij, en ge het
bekende augmentum. Het Engelsche ree^e, voor