Boekgegevens
Titel: Proeve van Platamsterdamsch
Auteur: Lennep, J. van; Halbertsma, J.H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6081
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201273
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Dialecten, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Proeve van Platamsterdamsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
4
eenen anderen perdoen noodig, die buiten den
gewonen perdoen over een vooruitgestoken hout ,
strekel genoemd en in den mars vast zittende , heen
loopt, en ook in de rust vastgesjord zit. Dit i^ de
perdoen tegen het slingeren en daarom slingerper-
doen genoemd, waarmede Sander hier den langen
staart van gevlochten hair bedoelt, dien de Chinees
in den nek draagt.
Blz. 7. ÏEÜGEIVS, tegen, en teugen. Oud
Hd. gagan , contra. Ags. gegen, gan , gean, gen ;
met an en on . angean, ongean , Eng. again, Ags.
angeand, Eng. against. Uit gegens is ons jegens,
maar uit het Ags. to geanes en to genes is dit
togens of tegen, met verrukking van den klem-
toon, die op gens ligt, naar to, Teugens is ook
weder stad-Friesch; het oude Friesch heeft het
Eng. again verzacht in aien, door de Land-
friezen verkort tot jin. Maar bij de verkorting
van to gen laten zij gen, waar de accent op valt,
onaangeroerd en versmelten de o van to in tsjin.
Het Ags. geanes is een genitivus, zoo als wij van
scoort , s;oorts, van een, eens , van regt, regts
maken.
ANGIEREN, met eene kromme bogt ergens
tegen aanzwaaijen. Zeer eigenaardig wordt het
gezegd van een voonverp, dat aan een touw
vast zit cn zich dus in eenen cirkelboog beweegt
om het punt, dat het touw vasthoudt. Dus
zegt men een gierbrug, en de Chinees, door
vSander bij zijnen langen staart gegrepen cn geslin-
gerd , gierde tegen zijne zolen aan, dat is, tegen
zijne , den Chinees trappende , voeten. Van gyrus ,
kring, hebben de middeleeuwen gevormd girare ,
eenen steen met eene bogt uit eenen slinger
werpen. Oud Fransch girer, thans QÏrer. \ an
daar Giro , lacinia , Fransch giron , de bogt van
den schoot eens zittende.