Boekgegevens
Titel: Proeve van Platamsterdamsch
Auteur: Lennep, J. van; Halbertsma, J.H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6081
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201273
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Dialecten, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Proeve van Platamsterdamsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
eeuw (1) begon men hier de thee en de koffij niet
in te voeren, of dadelijk won de leer veld, dat
men al dat warm water afdrijven cn de verslappen-
de kracht er van herstellen moest door sterken
drank. Yan dat oogenblik dagteekent het dagelijksch
gebruik van den schandelijken jenever, die thans,
en dieper, en zekerder, en duurzamer verwoestin-
gen in ons volksleven slaat, dan alle nationale
rampspoeden der laatste 15 jaren met elkander
en het zal eene der eerste en allerdringendste werk-
zaamheden van den JVederlandschen wetgever, die
de voortduring van het onafhankelijk volksleven
zijns vaderlands beoogt, moeten uitmaken , om aan
dezen kanker van zedelijkheid en nationale kracht
eindelijk paal cn perk te zetten. Onze eerzucht
heeft, hoop ik, nog een edeler doel te beschieten,
dan dc laatste natie van dronkaards in Europa te
zijn.
Blz. 4. KOÏTE, kuiten. Het Scandinavisch
heeft van dit woord twee vormen, eenen met Ä,
en een anderen met g voorop. Jiyta en gyta , of
gota , in den zin van den eijerstreng der wijljesvis-
schen, piscium ovarium, terwijl het Scand. zegt
ntgióta, gyt, pr£et. gaut, voor het ter wereld
brengen der jongen van vogels cn visschen. l)e
oude Nederl. vorm was kijte cn hiete, zie H. Ju-
nius Nomenclator, 73, cn Kil. Eng. cunt , Fris.
kunta ^ pudendum muliebre. Grimm [Gram. II. 19.|
brengt dit tot Goth. ghitaii, ons gieten, in den
zin van hetLatijnsche /andere, telen. Ags. geotan,
l'rait, gent, pl. guton, fuderunt. Yan daar met
eene u ,gudsen,gutsen , geweldig vloeijen , Ylaamsch
gusselen, fundere. Landfr. guusje , guwsje , [vloei-
jen] weeaen. Dezen vorm heeft ook het Zeeuwsche
(I) Ao 1679 gaf Doctor CoRnatis Bohtekob zijn Tree
taat van het Excellenstc hruyd Thee aan het liclit.
3