Boekgegevens
Titel: Proeve van Platamsterdamsch
Auteur: Lennep, J. van; Halbertsma, J.H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6081
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201273
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Dialecten, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Proeve van Platamsterdamsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
oefenaars in tegenoverstelling der verwers van
schilden, fijnschilders. Fijn is in oud Neder-
duitsch , wat in zijne soort het toppunt van kunst
cn bevalligheid bereikt heeft. Zie Kiliaan.
Blz. 3. ÜRIZELIG, huiverig, schril, schrik-
achtig. Eng. dread , vreezen. Oud Hd. ih intratu ,
vereer, er intriet, verebatur, in welt praeteritum
de i van drizelig teruggevonden wordt. Yan
c/r/erf heelt waarschijnlijk een verbum Irequentativum
driedelcn bestaan, zoo als van het Friesche griza,
afgrijzen gevoelen , grizelja, waaruit driedelig of
drieselig en griezelig , rillende van koude of angst.
TRA-AMÜNTA-AïiE. Tramontana, de over-
bergsche, namelijk , wind en ster bij de Ita-
lianen , die door berg hier verstaan het Alpische
gebergte , waarover te hunnen opzigte de Woord-
star schijnt en van waarover de noordenwind komt.
Perdre la tramontana zeggen de Spanjaarden,
voor de noordstar uit het gezigt verliezen, cn dus
niet weten in welke rigting op zee te sturen.
Figuurlijk , zijn hoofd verliezen , radeloos worden.
De Spanjaards hebben deze spreekwijze hier in de
gewone taal gebragt.
PERDOES , hals over hoofd , ook bij de Frie-
zen gebruikelijk. Het schijnt 't Fransche perdu, of
liever het Italiaansche perduto , verloren , te zijn. De
Engelschen hebben perdu in den zin van eene wacht
in hinderlage op eenen gevaarlijken post. To lay per-
due. Vergelijk echter het Sp. per dios , Fr. par dieit.
DONDEREMENT. Op zijn bliksem of donder
hrijgen, is in matrozentaal, op zijn ligchaam krij-
gen , namelijk slagen. JVaar sacrement, fonda-
ment , element, enz. vormde het gemeen uit don-
der , donderement.
Blz. 4. AFZAKKERTJE, een glas jenever om
de plassen koffij cn thee, welke men geslurpt heeft,
af te drijven. In het laatste der zeventiende