Boekgegevens
Titel: Proeve van Platamsterdamsch
Auteur: Lennep, J. van; Halbertsma, J.H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6081
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201273
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Dialecten, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Proeve van Platamsterdamsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
af van het Itebreeuvrsche 31 [J, goed, en Hüee
haalt tot voorbeeld aan dat Uathseba door Adonias
gebeden om aan Salomo voor Iiem Aeisag ten hu-
welijk te vragen , antwoordde , ^J^JJ , c est bon !
Goed ! Eest! Het is mij onmogelijk cenen Franschman
in zijne geleerde vlugt te volgen , en mij wat kor-
ter aan den Germaanschen grond houdende zie ik
in top het overblijfsel der vergrijsde gewoonte om
met de toppen der duimen elkander te stooten,
gelijk men thans elkander in de hand slaat, bij
het sluiten Aan koop of overeenkomst. Outsen
heeft nog in ÜVoord-Friesland gezien, dat een oude
grootvader met zijn kleinzoontje overee'nkwam , dat
zij elkander woord zouden houden , en ten teeken
daarvan de duimen omkeerende de toppen op el-
kander drukten. Oützen , Glossarium der Fric-
sischeri Sprache, in voce Topp, Daarom zegt men
in Osnabnig mit einern toplichten, voor het met
iemand houden. Topp , ook tipp holden, zijn
woord houden, overal in het Platduitsch. Bij
Haltaus op het woord aufstippen vindt men mit
oren ringheren upstippen, met hunne vingeren te-
gen elkander stooten ten teeken der waarheid ,
ook alleen vpstippcn. De handpenning, dien men
elkander gaf ten teeken van gcslotenen koop , of
verhuring, noemde men daarom ook topschilling.
IVu verslaat men ook wat het in het Fransch wil
zeggen : Je lui tape la main. De herkomst en de
ware beteekenis dezer gewoonte moet gezocht wor-
den bij de volken, die uit midden-Azie opgerukt
een tijdlang aan de boorden der [Pontus Euximis]
Zwarte zee gewoond hebben , en van daar verder
Toortgestooten , als onze vroegste voorouders , on-
der verschillende benamingen in Europa gevallen
zijn. Onder die volkeren of hnnne naburen be-
hoorde een deel van het rijk van Mithridates ,
van wier koningen Taciius verhaalt, dat zij een