Boekgegevens
Titel: Proeve van Platamsterdamsch
Auteur: Lennep, J. van; Halbertsma, J.H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6081
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201273
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Dialecten, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Proeve van Platamsterdamsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
eindelijk de oorspronkelijke vokaal van hare plaats
drong. — Goth. Oud Hd. fihi. Hd. qUL Bij de
Angelsaxen gold oorspronkelijk de a, die nog in
het Esthnische;?rt//o, veel, is. Angels,/ea/a , waar-
uit fcola, het Friesch der oude wetten , fél.
Biz. 2. IE, hij. De h in hij heeft reeds het
oudste Lekende IVederlandsch , en toch is die aspi-
ratie betrekkelijk nieuw, gelijk men hoort in het
Goth., Oud-Hd. /V. Oud-Sax.maar in gen. nog
is ^ dat. imu^ acc. ina, Ileeds in het Angels, en
oud Fricsch treedt ook de h voor in alle casus.
Het Grieksch heeft in dit woord de aspiratie, qs^ ,
jf , maar liet Latijn, dat ouder is, niet, is ^ ejus.
De Amsterdammer onderscheidt het aan en afwe-
zen der aspiratie in de uitspraak zeer naauwkeur'g.
Hij za! nooit zeggen de has in de aardkoJk, zoo
als hier; de ie is dus een oude vorm, des te ver-
wonderlijker, omdat hij tegen het bestendig gebruik
der Amsterdammers ook de oude waarde der
die thans meest ei is , bewaard heeft.
ZOOPIE, slok jenever. Ik zuip, prait, ik
zoop ^ van waar zoop-ken^ stad-Friesch soop^
he , Hol!, zoopjc , zoopie, uit zoop-tsje, l)e
Fries zegt ik sup [soep] ik zuip , met eene zuivere
u, de Ifollandsche oe; maar in prat. ik süep,
[soep] met eene uitgehaalde meer door de o aange-
dane u. De oude Friezen zeggen daarom ien
suepke [soepke] en de Hindelopers ien süep [soep]
eenslok, haustus. Scand. sup^ jnsculnm, Fransch
soupe ; Friesch supe , [soepe] karnemelk.
TOP, aangenomen! Het zij zoo! Topp heeft hei
plat-Duitsch in dezelfde beteekenis. Het woord
is zoo oud als toen de Franken, Jfederduitschers
van afkomst, dit woord in Galllen bragten,
waarvan nog overig is het tusschenwerpsel tope ^
j'y consens, en topcr, consentir a une proposition.
Dc laatste Fransche etymologistcn If'ggpn dit woord
m