Boekgegevens
Titel: Proeve van Platamsterdamsch
Auteur: Lennep, J. van; Halbertsma, J.H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6081
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201273
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Dialecten, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Proeve van Platamsterdamsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
tativum Jodelen , contr. lollen , lullen , bij Kilia.aü
numeros non verba canere; l'rivola loqui. Lol,
iul, ratio harmonica. Het primitivum is 't Goth.
Ifuthon, canere , waarvan 't Holl, luit; [luden]
luiden» Yan luden is ludelen, contr. lullen, —
Van lol is ook lollig, prettig.
In Beijeren geUlt nog ludel, sanggefass für klei-
ne kinder. Bij ons hil, de koperen pijp aan de
slangbrandspuit, en *^eretrum.
INog is er een ander lol, segnlties. Eng. to
lull, recumbere ; lolle-pot, steenen hengselpot met
vuur, hangende over beide handen , om die van
binnen te warmen , als de luije armen doen : lollen ,
over een stoof met vuur zitten. — In de geslachtlijst
van Bild, zijn deze themata onder elkander geward,
^^■f '■' ■ Blz. 2. LOIZIG, bezet met luizen. Eene Hg-
■■ ^ . chaamsplaag veranderd in een vloek , zoo als cifge-
rniterd , belazerusd, bezukt , enz. alles tot verster-
king der beteekenis , gelijk het Fransche peste, of
ons duii^elsch , bliksetnsch , enz.
JOU, u, dat. en accus, van nom. Jij, Gij,
Friesch Jou , Eng. You , id.
KLA.NTE , klanten, uit het Fransche Cha-
Innd.
ZEN, de regelmatige dativus van zij, gelijk
hun van ïiij, ^ij, illi i behelpt zich anders in
de casus met de verbuigingen van hij , hun, hen.
Oud JVederlandsch , plur. si , illi; dat, hem , thans
zij , hun,
VEUL, veel. stad-Friesch feul, in eenige oude
land-dialekten van het Friesch füle, Twentscli
Oud JVederl. voel, waaruit k^cuI , gelijk uit togen
is teugen contra. I)e eu heeft zich in den loop der
eeuwen verplat tot é. De oude vokaal in de wor-
telsyllabe was o, welke men hoort in het Gr.
Tto^v^, het land-Friesche folie, multum, het
Scandinavische met den voorslag der /, fiol, die
É