Boekgegevens
Titel: Proeve van Platamsterdamsch
Auteur: Lennep, J. van; Halbertsma, J.H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6081
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201273
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Dialecten, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Proeve van Platamsterdamsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
fure; wegonn ^ wagon; vei'vloeijingvan d tusschen
twee klinkers [de (J of »v bekleedt dan de plaats
van w] ai^cknnt ^ advokaat.
Verder, dceJzans ^ diligence; conterleur ^ conduc-
teur; prominenadepot ^ pomniadepot. Het ligt in den
geest van elke taal om vreemde woorden door eene
kleine verandering tot hare eigene kinderen te
maken ; het voorbeeld van loopende motief voor
locomotief is zeker wat buitensporig, maar eene
menigte geijkte woorden zijn aan dit beginsel hun
bestaan verschuldigd. Onder deze behoort huffvt
voor duffel^ en ./««, het is een jan, in houdinj;
vol moed en kracht, voor nnn ^ gelijk nog de
Friezen zeggen, van Goth. nanths, audax; Oud
IVed. nenden , audere. Het woord grobbejnnus is
niet alleen Arasterdamsch , maar ik mag wel zeg-
gen, IVederlandsch ; het beduidt een groven lomperd
van ligchaam en manieren beide , en het Hoogduit-
sche woord grob ^ in plaats van het Holl. grof y is
hier tot thema gekozen, omdat de estfaalsche
grasmaaijers in dit land als onbeschofte botterik-
ken aangeteekend stonden. — Verder beteekent
een sekure iemand, die voorzigtig is tot bangheid toe,
en irankiel, wat wij met een even onduitsch woord
kordaat noemen , van het Fransche tranquiUe,
stil , die niemand stoort, doch hier genomen iu
dcrt IVederlandschen zin van rustig, die door geen
gevaar in de kalmte cn vastheid zijns gemoeds ge-
stoord wordt.
He overige aanmerkingen , die onder geene hoofd-
soorten te brengen zijn , zal ik thans naar de orde
der woorden, op welke zij gemaakt zijn, volgen
laten.
Blz. 1. LOL, pret. Thee-lol^ theebezoek met
het noodige gekakel. In dien zin is lol uit lodel za-
mengetrokken. Lodel is gezang , van het frcquen-