Boekgegevens
Titel: Proeve van Platamsterdamsch
Auteur: Lennep, J. van; Halbertsma, J.H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6081
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201273
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Dialecten, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Proeve van Platamsterdamsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Dc zamenhorting van op elkander volj^ende con-
sonanten wordt door dezen tongval dikwerf geme-
den , zoowel door j in i te veranderen , als wij
straks zagen, als door er eene vokaal tusschen
beiden te voegen, en het woord alzoo met ee-
ne lettergreep te verrijken. Zoo ^^nden wij
hier, ten opzigte der / althans voor eene andere
consonant, het zij met die consonant vereenigd in
dezelfde lettergreep, gaJh'g voor galg, het zij in
twee lettergrepen gescheiden, waUeJis ^ allemagtig^
kaUefies ^ voor walvisch, kalfjes, almagtig. Op
het einde des woords mijdt men de zamenhor-
ting \d door d weg te laten, als in hiel voor
Met rd gebeurt heizelfde aan de d in het midden
des woords , in iviercn voor wier den, en met //
door t weg te laten, als in assiehllej^ voor bliejt ^
belieft» De hl vloeit gemakkelijk.
De ic voor de ^ n; ei , die ten tijde van J. de
Yos dezen tongval onderscheidde , b. v. ien, een ;
miester^ meester; geried^ gereed, enz. is thans bij-
na tot de è bekeerd; er zijn evenwel nog sporen
van , zoo als in straatstlene , straatsteenen; biest ,
beest, enz.
Eea oppervlakkig beschonwer zon ligt in den
waan komen , dal in het Amsterdamsche nog al het
een en ander land- en stad-Friesch zat; doch wir
naauwkeuriger toeziet, zal in sommige gelijkheden
niets anders dan toenaderingen tot dc eerste alge-
meene taal \indcn. Zoo zegl het land-Friesch/«ur«--
pipen, en de Amslerdammer murgpijpen, voor
mergpijpen; doch e is hier de karakterlooze ont-
aarding van eene vroegere « in het Oudïtd. mri-
rrt-, die met ea ^ eo en ü Ags. jnearg ^ meorg,
Fris. T/ir'irg y gelijk stond. De stad-Friezcn zeggen
even als dc A msterdammer heduroen ^ praes. bederf;
maar bedarcen in plaals van bedongen ^ is het wart-
praileriUmi, dat wij nog hooren in nood-durft.