Boekgegevens
Titel: Proeve van Platamsterdamsch
Auteur: Lennep, J. van; Halbertsma, J.H.
Uitgave: Deventer: J. de Lange, 1845
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6081
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201273
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Dialecten, Amsterdam (stad)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Proeve van Platamsterdamsch
Vorige scan Volgende scanScanned page
AANMERKINGEN
op de
PLATAMSTERDAMSCHE ZAMENSPRAAK
van
m j. Vjéjv IJENNejp.
Amsterdam , vergeleken met de oudste steden
van ons vaderland , mag inderdaad wel eene zeer
jonge stad genoemd worden. IViet voor de 12'i® en
13de eemv heeft de geschiedenis zekere Lescheiden
van haar aanwezen, en de beginselen, uit welke
zij toen haren oorsprong nam , waren zoo nie-
tig , dat ze de melding der tijdgenooten geheel
ontglipt zijn , en wij aan onze eigene gissingen
schier ten eenenmale worden overgelaten. Met
groote waarschijnlijkheid mogen wij echter aanne-
men , dat de boorden van IJ en Amstel, waar zij
zamenvloeijen, in den beginne met visschcrs bezet
waren, die hunnen tijd tiisschen de vischvangst en
het melken van eenig vee verdeelden, en dat de
verspreide buurten , in welke zij woonden , allengs
door scheepvaart en handel vergroot , ten laatste
die uitbreiding erlangd hebben , dat zij aan elkan-
der stieten en tot eene stad versmolten.
Wanneer ik de ondervinding raadpleeg, welke
ik omtrent de verscheidenheid der dialekten in
visschersbuurten, op kleine afstanden van elkander