Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
geduid, is 't beter de uitgangen niet aan deze telwoorden
te hechten.
Opmerk. 5. De woorden honderd, duizend^ millioen, als sub-
stantieven gebruikt^ vormen als zoodanig in 't Nederl. hun
meervoud op -en; in 't Hgd. krijgen de onzijd. substan-
tieven baê §unbert, baêXaujenb (ook: baê ^aï)rf)unbert,
ba§ Saïirtauienb) in 'tmeervoud -c. Million is vropwelijk,
'tmeervoud is dus: Djïilïionen. .
Aanm. §unbert, Xoufcnb kunnen 't meervoud niet ^op er vormen, wgl ^iinbev«
ter, 2;oufenber reeds bestaande enkelvoudavormen zijn, b. v. 2){e ^200
befielet aus einem ïaufenber unb jivei §unbcrtern. Vgl. ook bl. 21.
Opmerk. 6. Wïj waren met ons tienen^ gij waart met u drieën,
zij zijn met hun zessen, enz. zijn in 't Hgd.: iwaren unfer
3c^n, eê loaren euer brei, eê finb~il;rer fec^ê ic.
Opmerk. 7. Wanneer ciniitaf hetzelfde beteekent als eens, ereis,
dan verliest ei'n den klemtoon, b. v. mx einmal ein
lïömg. ^omm' einmal ^er! §aft bu iïjm fc^on einmal gef(^rieben
(al eens) ? ~ Zelfs laat men in minder deftigen stijl e i n
wel weg: ^omm' mal Ijer ! "tfit !
Vertaal:
drukker S)rucïcr,
schrijver (klerk) Sd)rei=
ber,
schrijver (v. boeken)
Sc^riftfleïïer, ^2(utor,
baan ^a()n vr.
mijl 9}ZeiIe vr.
onderstand, subsidie
Unterftül^uug vr.
duren mähren, bauern,
blozen erröten,
verbleeken erblaffcn,
kiezen mcifjlen,
dringen bringen,
winnen geminnen,
bezigen benutten,
zich vergissen fic^
irren,
kregen erf)ielten,
gesloten gefct)ïoffen,
bedraagt beträgt,
wakker mad),
van den kant feitenê^
in het begin ju ^-iïnfang,
veertiger SJierjiger,
brandklok geuergtorfe
vr.
1.
Eén drukker kan meer drukken dan duizend schrijvers kun-
nen schrijven 1). Niemand kan twee heeren dienen. Velen spe-
len, één wint. Twee der dapperste soldaten werden beloond;
ook eenige def gewonden hebben eene ridderorde ontvangen.
Men moet (foll) het eene doen en het andere niet laten. Kent 2)
gij de tafel van vermenigvuldiging ? Ja, ik weet ook wel, dat
1V2 maal 3'/a vijf en een kwart is. De Babylonische ballingschap 3)
duurde 70, de Assyrische 170 jaren. Napoleons leger veronge-
lukte in het jaar 1812 in Rusland 4). Na een (0.) dertigjarigen
vreeselijken oorlog, werd in (0.) 1648 te Osnabrück de West-