Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
- II -
studiën aan genoemde academie, waarbij mijn „Kurzgefasztes
Lehrbuch der deutschen Sprache" tot grondslag en leiddraad
dient, zou kunnen volgen. — Bat dit hoekje evenwel niet alleen
voor de behoeften van die inrichtingen is berekend, welke sich
ten doel stellen, jongelieden voor het toelatingsexamen der koninkl.
militaire academie te bekwamen, maar tevens en niet minder ge-
schikt is als leerboek bij 't onderwijs in de Buitsche taal voor
de eerste jaren van eene hoogere burgerschool gelijk mede voor
pro-gymnasia^ behoeft niet gezegd te worden.
I
2). Bat de tekst voor ruim % in het Nederlandsch is gegeven,
vindt sijne reden in de overtuiging, dat men het den leerlingen
niet moeilijker dient te maken, dan volstrekt noodig is. Zoolang
het verstaan van den vorm, waarin een belangrijke grondregel
vervat is, hem nog moeite kost, mag het begrijpen van den
regel door de lastigheid van den vorm niet verzwaard worden. —
Aangezien het echter niet minder waar is, dat men zorg moet
dragen, het den jongen„heemn" niet te gemakkelijk te maken,
ben ik bij de behandeling der partikels begonnen, de eenvou-
digste regels in een eenvoudig Duitsch kleed te steken, wijl
vermoed mag worden, dat voor den zóóvergevorderden leerling
de vreemde vorm geen beletsel meer is voor 't volledig en ge-
makkelijk begrijpen der gedachte. En soodra de leerling deze
hoogte heeft bereikt, begint voor hem een bezwaar te worden,
wat vroeger een gemak was, daar hy zich van nu af aan bij
toeneming moet oefenen in het teruggeven van het geleerde in de
vreemde taal.
3). Mocht deze of gene der gebruikers van dit boekje opmer-
ken, dat het vollediger had kunnen zijn, en dat sommige punten
op verre na niet „erschöpfend" zijn behandeld, dan pleit deze
uiting voor de juistheid van opmerkers blik. Hij wordt echter
verzocht, zulks niet aan verzuim of nalatigheid toe te schrijven,
daar het den vervaardiger niet voornamelijk om eene hier zeer
misplaatste volledigheid, maar om eenvoud ew bevattelijkheid
te doen was. Voor 't geval evenwel hier of daar iets mocht
over het hoofd zijn gezien, wat acm de betrekkelijke volledigheid