Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
Het telwoord. 2)a8 grt^lWört
38 acf)tunbbrci6iB
40 üierjifl
50 fUnfjifl
60 fei^sio '
70 ficbenstg, fielijig.
80 act)t3ig
90 neunjig
-100 ljunbctt
600 fcd^ëbunbert
■1000 taujenb
1000000 miaion.
1 cinë 12 jroölf
2 jmci 13 breijetju
3 brei 14 »ierjeOn
4 Bier 15 fünfjebn
5 fUnf 16 fc(^5cl)u
C fed)§ 19 tieunjef)u
7 ficben 20 jiBunjig
8 ocbt 21 einunb3n)ait3ig
9 neim 22 jroeiimbjiBanjig
10 jeljn 23 breiunbjiBttttjig
11 elf 30 brcifeiB
Bi] ons worden de ranggetallen (Crbnimgësaljlen) door toevoeging-
van d (de), in 't Hoogd. van t (te) gevormd van de grondgetal-
len ; aldus ; tweede, viercZe, jroeitc, Biertc ;c. Boven de twintig
krijgen de grondgetallen in beide talen st achter zich; aldus :
twintigste, zestigste, duizendste, jiBonjigfte, fec^jigfte, taufenbfte.
Derde b r i 11 e en achtste a c() t e wijken eenigszins af.
Dé herhalingsgetallen worden door samenstelling met mol ,
de verdiibbelgetallen door samenstelling met fa^ of fiiltifl , de
soortgetallen door samenstelling met lei of ^oitli gevormd, b. v.
tweemaal, driewerf jweimal, breimal; drievoudig, veelvuldig brei=
fac^, Bielfiiltig; velerlei, aüerhande Bietertei, aflerbaiiD.
Aanm. Men zegt mannigfoltig, zonder Umlaut.
De breukgetallen (SBrut^jaljten): een derde, twee vijfde, zes
achtste enz. worden in 't Duitsch door toevoeging van -tel
(ïeil) gevormd : ein ®rittel, jiBci günftel, fccf)ë ^itcbtet, neuii §unbcrt=
ftel (of) §unberttei( ze. - Anderhalf, derdehalf, vierdehalf enz.
zijn in 't Hoogduitsch: aitbert^alb, britt(e)balb, Biert(e)§alb.
Twee aan twee, drie aan drie, enz. is in 't Hgd. j e j w e i u it b
j ib e-i , je brei unb brei, u. f. ib.
Opmerk. 1. De namen der cijfers zyn in 't Hgd., gelijk bij
ons, vrouwelijk; ze krijgen dus in 't meervoud cn, b. v.:
Twee eenen en drie tweeën vormen 't getal 11222, jmei
ginfen unb brei Stseien bilben bie Stt^l elf taufenb jroeiljunbert
jroeiunbjiBonjig.