Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
ï
Oefeningen.
1.
Vertaal de volgende zinnen in het Nederlandsch. Breng ver-
volgens de enkelvoudige vormen van 't bepalingaankondigend
en van 't betrekk. voornwd. in 't meervoud, en zeg tevens welk
voornwd beftimmenb en welk voornwd bejie^cnb is.
®er fünbigt jmiefa^ 1), ber fi^ beê greöcl« 2) rü^mt. ®er
(berjemge) mu^ ein §eu^ler 3) fein, ber fo etmaS fagen tann. ®a8
Sob 4) beffen (beêjenigen), ben id^ ^od^a({)te, ift utir ni^t gleidjj
giltig 5). 35a« Äinb, beffen ©Item geftorben finb, ift ein SBaife.
3)0« (ba«icnige) Sinb, bem bie gltern geftorben finb, ift ein 2Baife.
3)aä §erj be«jemgen mu^ berfteinert 6) fein, ber biefen 3ammer
ungerührt anjufe^en öermag. ®a« ^erj beffen mu§ oerfteinert fein, ben
fold^e« @lenb ni^t rü^rt, bem biefer Sïnblict feine ï^rönen abpreßt 7).
©erjenige, beffen §au« abgebrannt (ift), ift ein alter SSetannter öon
mir. 3)en (benjenigen), bem ba« gener §au« unb §of in bie 3ïfc^e
gelegt ^at, beflage i^. Sr bantte ^erjlic^ bem, ber i^m bie 93üd§er
gefd^enft ^atte. -Sc^ erinnere mic^ gern beffen, bem ic^ fo biele guten
Se^ren 8) öerbanfe 9). erinnere mic^ oft beffen, ma« mir ber
eble ©reis 10) erjä^lte. 3ïie merbe ic^ ba« 3Bort öergeffen, beffen
SBa^r^eit mi^ fo traf 11). S'Jie merbe tc§ ben 9Konn tjergeffen,
beffen gute Se^ren mid^ geftärtt unb getröftet ^aben, unb bem i^ au§er=
bem nod) fo «iel öerbanfe.
f
2.
Vertaal de volgende zinnen in liet Nederlandsch. Verander ver-
volgens de meervoudige vormen van de tieftiininenbe en bejicbenbe
voornwd. in de vormen van 'i enkelvoud, en zeg tevens welk
voornaamwoord bcftimmcnb en welk voornaamwoord bejicbenb is.
©rjä^len <Sie mir bie (s^ictfale berer, bic in bem furchtbaren
Kampfe gcfaüen finb. fficl)' benen, beren §erj o^ne Siebe ift. 3)enen
traue 12) i^ nidjt, bie mir fd^meit^cln 12). Denjenigen Seuten, bie
mir fd^mei^cln, traue it^ nic^t. 3)te ^erjcn berer, bie bir fc^meid)cln,
finb falfd). ïroue ni^t benen, beren ?ob eitel 13) ©d^meidhelei ift.
®er ©taat ift ber SJormunb berer, bie nic^t für ft^ felbft forgen
1) dubbel. 2) misdaad. 3) hnichelaar. 4) lof. 5) onverschillig. 6) versieend,
verhard. 7) afperst, ontlokt. 8) lessen. !)) te danken heb. 10) grijsaard. H) trof.
12)traiten(vertroiiweti) et) ji^iiTCic^eïn (vleien) rogeeren den Datief. t3)Ionter, enkel.