Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
gfeid^ anhörte, ba§ fic 3(u«(önbev feieit (waren). — Ätnber, b e r e it
SItern tot finb, nennt man ÏÏSoifen. — @r blidte mtd^ mit Wugen an,
b i e mid§ jittern marten 1). — ® o I e Seute ? D?etn, benen (bij
hen) möd^te ic^ mi^ ni^tgern anf^^Iie§en. <S o I d^ e Seute fann id^ ni^t
ai^ten. — ®te 9ïa^ri(^ten, mit b e n e n (of) m e t d^ e n er un8 ju
überrafd^en gebaute, bleiben auê. ®ie Ungtüdtid^en, beren flc^
biefer eb(e fflïenf^enfreunb erbarmt ^atte, ttjaren i^m öngerft bantbar.—
®ie ft^önen ïage 2) meinet 3ugenb, ic^ erinnere mid^ beren fo gern.
tl
F. Het bepalingsiankoiKligeiide voornwd. Pos brllim=
menbe fiirniort ober Pettrminntiopronoinen.
§
Dit is eene soort van aanwijzend voornwd. Het wijst den
persoon of de zaalc aan, waarvan in den volgenden zin iets
zal gezegd worden. Deze volgende zin begint met een betrek-
kelyk voornaamwoord.
Als beftimmcnbeS 5üti»ott gebruiken de Duitschers:
1° lier (bic, baê) die, dat', 2° berienige (bicjcnigc, baëjenigc) degene
of diegene, datgene; 3° Serfelbe (biefclbe, ba§fel6c) dezelfde, hetzelfde.
Voorbeelden:
j ®cr ift 3u bcftagcn, b e r (mc(cf)ct) teinen 3rcunb ^at.
I ) (of) iierienige ift ju kftagcn, bet k.
I ®ie (of) ïiiejentBen finb ju bcftngcn, b i e (ttic(d)c) fctncn gr. (jabcn.
g ("EaS Soo§ Heffen ift ju bctlogcn, b c r (roctdjct) fcincn Sr. ^at.
® |(of) ®a§ Cooë beêjeniBeit ift ju bcftogcn, bet ic.
®at. Sd) wilt Sem (of) bemieniBCU bonten, b e r mir ge^iölfen f)at.
?(cc. ®en (of) ïienjeniflen bcftoge ic^, ber teinen lïreunb ^ot.
Opmerkingen. In 't Nederlandsch zegt men in plaats van die of
diegene zeer dikwijls hjj; meerv. zjj; b. v. in plaats van : diegene
(die) is te beklagen, die geen vriend heeft, Hij is te bekla-
gen, die, enz. (meerv.): Zij zijn te beklagen, enz. — Even-
zoo in den genetief: Het lot van hem is te beklagen, die
enz. in plaats van: het lot desgenen (of) van dengene is te
beklagen, enz.
In het Duitsch mag dit volstrekt niet; er, fte zijn niets
meer dan persoonlijke vnw. en niet tevens bepalingaankon-
digende voornaamwoorden, gelijk in 't Nederlandsch.
1) deden. ï) Enk. b. v. in 3e it Ie verandeien.