Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
--se
VOORBERICHT.
Indien het aantal bestaande hoeken en boekjes, die den Neder-
landschen knaap met de beginselen van 't Hoogduitsch moeten
hekend maken, in rechte verhouding tot hunne innerlijke waarde
stond, zou 't meer dan vermetelheid zijn, den voorraad met nog
een nieuw product te willen vermeerderen. Ieder onbevooroor-
deelde echter, die een blik in de bestaande werkjes heeft geslagen,
zal al ras tot de ontdekking komen, dat hovengeuite onderstelling
nog zeer verre van hare verwezenlijking verloederd is, en een
bruikbaar, methodisch ingericht boekje a priori geenszins als een
artikel -van loeelde mag beschouwd worden. — In hoeverre dit
werkje, welks verschijnen ik verleden jaar in het „Vorwort" van
het „Lehrbuch der deutschen Sprache" als niet ver in de toekomst
liggend aankondigde, zich gunstig van andere dergelijke onder-
scheidt, moge de ondervinding, ons aller leermeesteres, heslissen.
Aanduidingen of wenken voor 't doelmatigste gebruik schynen
my overbodig, daar elk onderwijzer zich van zelf den weg ziet
aangewezen.
't Zij mij echter vergund aan een paar opmerkingen plaats te
geven:
1). Mijn plan was hoofdzakelijk, een niet al te vervelend boeJye
te leveren, dat den leerling, die 't goed doorwerkt, zoover zou
brengen, dat hij met gegronde hoop op een' goeden uitslag zich
aan het toelatingsexamen voor de Koninkl. Militaire Academie
of aan een daarmede gelijkstaand onderzoek zou kunnen onder-
werpen, en voorts met betrekkeUjk weinig moeite de Duitsche
'Hl