Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
2) 9)letne greunbc, wollt t ^ r mit un§ fpajieren gc^en ?
3) ®}eine Sc^wefter ift traurig, fic ^ot i ^ r Suc^ Bertorcn.
4) Sieje finabcn unb fflJöbdjcn fjoben i f) r Sud) (itjre SBü^er) Berloren.
5) §err Se^rcr, fjaben ®ie S f) r ®ucb Berloren ?
6) kleine §erren, ^aben Sie 3 l) r Su^ (S^re «ü^er) Berloren ?
Vertaal:
S)tefeê SDïübc^en ift traurig, fie ^at i^r Silber6ud§ oerloren; tuoUt
i^r, meine greunbe, i^r ni^t ein onbereê geben? — 3Bte ge^t eSS^rer
grau ïïïutter? l) banfe 3^nen, fte ift ^eute öiet beffer. SBenn
Uebe grau, t^r einen S3efu^ abftatten (brengen) motlte, würbe
fie i^r eine große greube 2) ma^en." ÏBunfc^ foÜ erfüllt werben;
meine grau, bie 3^ve SJtutter fo innig liebt, roirb t^r gern einen
S3efud§ abftatten, t^r größte« Sßergnügen 2) ift i§r eine greube ju
machen. - Die ©räfin tion 33. ift geftorben ; ®ie ^aben fie ja getannt,
nic^t wa^r, grau ^rofefforin? 3^re (bare) Sd^raefler erjä^lte mir,
bag fte (Sie früher oft bei i^r gefe^eu ^abe 3), baß fie fi^ 3^rer
unb 3^reê lieben 9)?anneS noc^ rec^t gitterinnere 4), bog i^re 9?eigung
au(i^ bie 3f)re 5) gewefen wäre 6), unb bafe fie atte« fc^ön gefun=
ben 7), wa« Sie bewunbert Ratten.
Ten slotte zij nog opgemerkt, dat de bezittel, voornwd.,
zelfstandig gebruikt, graag den uitgang -ig aannemen, wanneer
ber beftimmte Strtifel er voor staat. — Wel zegt men dikwyls:
3iefe§ Sud^ ift ba§ beine, biefe Südjer ftnb bie b einen enz., maar
nog liever:
S)iefe§ ift baê b e i n i g e, biefe SUdjer finb bie m e i n i g e n ,
btefe Kleiber finb bie u n f r i g e n , jene Käufer finb bic e u r i g e n.
SBelcber ©arten ift ber 3l|rige? ïöeldje (Särteu finb bie 5l)rigen?
Wat kunnen de beide laatste zinnen beteekenen, wanneer
irrige nu eens met kleine, dan weer met kapitale letter wordt
geschreven?
Aanm. Mynenthalve, zijnentwege, om uwentwiKle), om hunnent-
wil, enz. vertaalt men in 't Duitsch door: meinethalben, fetnet=
wegen, um beinetwillen (of:) um Sfbi'e'iBillen, um iljretwillen, !C.
Oefeningen.
1° Zet in de plaats van het voornaamwoord van den twee-
1) Mevrouw uwe moeder. 2) pleizier, genoegen. 3) had. 4) etinnern heeft deu
• genelief evenals f«^ erbotmen. 5) de uwe. 6) was. 7) ptte is hier «eggelalen.
' k"-