Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
53
Overal echter waar einer, t e i n e,r staat mag ook je m o nb
niemanb gebruikt worden; de beide laatste woorden zijn
een weinig deftiger. 3 e nt a n b en n i e m o n b vormen den
genetief op è (jemanbl, niemanbä); in den datief en accusa-
tief blijven zij doorgaans onverbogen, giner en feiner
hebben de volledige verbuiging : einer, eineë, einem, einen ;
feiner, feineS, feinem, feinen.
§ 2.
B. Het bezittelijk voornwd. Bae befiijaitjcigeniie (ober)
polTelTitit Bii'iuovt.
De bezittelijke voornaamwoorden zyn:
6 i n 3 a f) 1.
Ifte ?!et)on.
mein.
2e ^Pcrfon.
bein.
3e ^erfon.
männl. meibl. jät^I.
fein. it)r. fein.

IS
dezelfde als die
e f) r 3 a f) I-
unfer. euer.
De verbuiging dezer voornaamwoorden
beê unbeftimmten ï(rtifeï§, zie bladz. 7.
Opmerk. Wat boven (opmerk. 1) over het persoonlijk voornwd.
van den tweeden persoon gezegd is, geldt ook voor het
bezittelijk voornwd. van den tweeden persoon.
Men zegt: bein ®ucf| tegen één' vriend, broeder, kind enz. (jouw).
Men zegt: euer tegen meer dan één' vriend, broeder,
kind enz. (jullie).
Men zegt: Suc^ tegen één' persoon of tegen meer dan één'
persoon, in dezelfde gevallen, waarin ook het persoonl.
vnwoord. ®ie wordt gebruikt, b. v. ® u ^ft bein Suc^
»erloren. 3 ^ r ^abt euer 58uc^ berloren. ® i e ^aben 3 f) r Suc^
Bertoren.
We zeiden straks, dat Sie, wanneer het gij of u (beleefde
vorm) beteekent, met eene hoofdletter moet geschreven worden ;
evenzoo begint steeds met eene hoofdletter, wanneer het
uio (beleefde vorm) moet beteekenen.
Ga nu eens goed na, welke ses.beteekenissen het woordje
JHR kan hebben :
1) 3<ï| liebe bie ©c^mefter, iö) miQ if)r ein SUberbucf) geben.