Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
B. Meervoudsvorming (Sleljrjoljlbiliiuns!).
De namen van manlyke personen hebben meestal -f, die van
vrouwelijke personen meestal -n of -en, in 't meervoud b. v.
Sie aBiI{)elnte, bte ^einri^e, bte Sofobe, bie fionrabe, bic lomere; bie
Aktien, ©ftarlottcn, Sopfiten; maar: jwei emtnoS, Sert^oä, ?llibaë.
Uitzonderingen: 1) De manl. persoonsnamen op -el,
-cm, -cn, er worden behandeld gelijk de substantieven der 2e
klasse (zie bladz. 16); die op een' klinker blijven meestal on-
veranderd, b. V. ®ie 9)ïtc^el, bte Sfo^ent, bie Siubcn, bte $eter, bie
Cutter; bie toi, bie §ugQ, bie ^ölt? ; bie ©oet^e unb Schitter finb
feiten,
2) De vrouwelijke eigennamen, wier eindlettergreep op een'
medeklinker uitgaat en niet toonloos is, krijgen doorgaans -e,
b. V. bie (ïlifobetlje, ^fbcgatbe, ïlbcl^eibe, enz.
Opmerk. Zie over den titel voor eigennamen: de Appositie,
bladz. 30.
Oefeningen.
1) Lees het volgende opmerkzaam en geef, waar ge kunt,
reden van 't gebruik des lidwoords of van den uitgang van
den eigennaam.
3ii^ann, fennft bu bie brei ^inber? „@ett)iß, ba« finb ber aBib
^elm, ber Subwig unb bic ®orot^ea." ®orot^ea ? bie fenne id^ nid^t.
„Sennft bu bie jungfte ©djwefter be« geliy nic^t ?" gcliy' jungfte
©d^wcfter? Srciti^ 1) {enne ic^ bie. „yiJun 2), bann temtft bu bie
®orot^ca aud^." — SSon raem 3) ^aft bu bie äpfel betommen?
Son ber emilie. — SBeffen 4) Suc^ ift ba8? ©op^icnS. — §aft
bu ber SKarie ben Srief einge^änbigt 5) ? 5Rein, ÜJJarien ni^t,
fonbern 6) bem ^ranj. — ffiir lefen bie ©ebid^te beS ïoHcnS. Odl
finbe ïoHenS' ©ebid^te nidfit fo ft^ön alë bie be« San ban Seerê. —
3n ber ©d^tad^t am §)jbaêpeg befttgte lleyanber ber (Sroßc ben
IJoruê, ben mäc^tigften König Bon 3nbien. — 5)ie ')
ben 8) aud^ it)nen (haar) Börner ju geben unb betamen einen
^äßlic^en 9) Sart ^inju 10). ï^omaS' greunbe finb aud^ bic mei»
nigen. 5ï3cr ^at bem ©ottfrieb bei feiner Arbeit gebotfen ? ®er
§einrid^. Sonig Submig Bon Saievn Bcre^rt ben ©dritter; au^ ift
1) welzeker. 2) nu, welnu. 3) wien. 4) wii-ns 5) overhandigd, 6) maar.
7) geiten. 8j Zeus, de Jupiter der Clriekcn. 9j leelijk. lOj daarbij.