Boekgegevens
Titel: Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Auteur: Leopold, Johannes
Uitgave: Breda: P.B. Nieuwenhuijs, 1881
Nijmegen: H.C.A. Thieme
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6071
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201270
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inleiding tot het Lehrbuch der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
. 25
De koning is het hoofd van den staat; zyn oog waakt 8) over
(über) het geluk (Acc.) zijner onderdanen. De stralen der maan
verwarmen niet. Hebt gü de boot van den visscher op het meer
(Dat.) gezien ? De lauweren zijn voor (für) groote mannen, voor
dichters, schilders, kunstenaars, helden enz. De oude schoen-
maker heeft een paar pantoffels voor den knecht van onzen
dokter gemaakt. De consuls der oude Romeinen werden 9)
voor een jaar gekozen; zij werden altyd door 10) twaalf lictoren
vergezeld. David, de beroemde koning der Israëlieten, is de
dichter der psalmen. Hebt gij de graven der helden en de ge-
denkteekenen van die dichters gezien? De oude Romeinen
hadden tribunen, die voor de belangen van het volk waakten.
Kleine potten hebben ook ooren.
1) gefproc^en. 2) tjietöerfprec^enbe. 3) 2Iutor. 4) toftbare. 5) ïjinreid^enb.
6) Reifen. 7) füfjite. 8) woe^t. 9) mürben. 10) Bon.
HERHALING.
Oefe ningen.
1) Zet het bepalend lidwoord of een der andere bepalende
woorden (Seftimmmörter) :biefcr, jener etc. vóór en 't meer-
voud achter:
ïier, Rroot, ©cftobe, patient, Kofi, etac^cl, geft, föefong, 6d^mein
©OU, ®ltli, ©^idfol, Ufcr, ®rob, ©raben. Söffet, ©abel 1) (vr.), ïia^t,
TOo^r, ïljor, Söcib, Seib, ©dfiui «Pontoffel, ^ui Knie, ©c^tog, §aupt,
fiopf, SSruft, Softer, Sommer (vr.). Simmer, ©ebroud), ©eteife, gnfel,
fflegriff, ©^ufe, ^fob, §irt.
2) Leer van buiten :
ïlrbeit, Seinmonb 2), treibe 3) en Ut)r 4),
Stut 5) en'ïKaêfe 6), gorm en ©d^nur,
3at)I 7), ©cfo^r, ©emoH 8) en ©pur 9),
Seit, ©ebulb en fireatur.
Soft en Suft en ïpflic^t en ©c^focfit 10)
ïïntmort, ©d^rift, ^erfon en 3!ocE|t
Zijn van 't vrouwelijk geslacht.
3) Schryf in 't enkelvoud met het bep. lidw. er voor:
©egel, ©iegel, ©cite, ©eiler. Soften, Softer, ©emoltcn, ©d^iffer, ©^toffer,
©^ofc, ©pteler, S^tiJffer, ©i^ulje, SBöIber, ©#iffc, Sßerfu(^e, Süfte, gluten,
©äle, 9lä^te, Seiten, ï^ore, »äber, ïtioren, fireuje, Saber, ©c^riften.
.V
4 ) vork. 2 lijnwaad, linnen. 3) krijt. 5) horloge ; klok. 5) |;roote goU vr.;
vloed ra. 6) masker. 7) getal. 8) geweld ; macbl. 9) spoor. tO) (veld)slag m.